2016 was een rampjaar voor het klimaat, bevestigt rapport

2016 was een rampjaar voor het klimaat, bevestigen bijna vijfhonderd wetenschappers in een rapport. Het ene na het andere record ging voor de bijl.

  • NASA ICE CC BY 2.0 NASA ICE CC BY 2.0

Volgens een analyse van tienduizenden metingen sneuvelden vorig jaar heel wat klimaatrecords: onder meer de hoogste temperatuur van het aardoppervlak, het zeeoppervlak, de troposfeer (de onderste 10 tot 15 kilometer van de atmosfeer) en de bovenste oceaanlaag (tot 700 meter diepte), het zeeniveau (82 millimeter hoger dan in 1993), de sneeuw- en ijsoppervlakte en het aantal tropische stormen.

Sterke El Niño

De oorzaak van al die records is een combinatie van de aanhoudende klimaatverandering en een sterke El Niño in het begin van het jaar, stellen de bijna vijfhonderd wetenschappers in het rapport van de American Meteorological Society (AMS).

De gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer bedroeg 402,9 ppm (deeltjes per miljoen) – voor het eerst werd de symbolische kaap van 400 ppm overschreden. Van 2015 naar 2016 steeg de CO2-concentratie met 3,5 ppm, de grootste stijging in één jaar sinds men 58 jaar geleden deze concentratie begon te meten.

Onbekend terrein

Dat 2016 het warmste jaar sinds het begin van de metingen was, wisten we al. In maart van dit jaar meldde onder meer de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat al. “We zijn nu echt op onbekend terrein beland”, zei klimaatexpert David Carlson toen.

In het nieuwe rapport bekijken de bijna vijfhonderd wetenschappers uit meer dan zestig landen het volledige plaatje. Ze analyseerden tienduizenden metingen, onder meer van broeikasgassen, land- en zeetemperaturen, zeeniveau, zoutgehalte in de oceanen, zee-ijs en sneeuwbedekking.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

marc van ginder...

Het recente artikel in De Standaard over +4.1°C in 2050, wordt allicht ons drieste lot. We willen niet weten wat dáár de gevolgen van zijn. In ‘t algemeen is er nieuw beleid nodig inzake wegverkeer, luchtvaart, verwarming, energie van bedrijven en veeteelt. De afbouw van de hoeveelheid vee en - kleinvee die we in Vlaanderen kweken, gemiddeld het dubbele van onze eigen behoefte, kan snel gebeuren. Het gevolg daarvan is dat ook de enorme hoeveelheid mest die de draagkracht van onze bodems & grondwater vér overschrijdt, vermindert. De overbemesting van het grondwater en de waterlopen én de claim op elke m² land voor mest & maïs, veroorzaken de verontrustende achteruitgang van de biodiversiteit. De natuur krijgt in Vlaanderen te weinig ruimte en sterft. Beleid rond verkeer vergt grote investeringen en veel tijd, luchtvaart dient mondiaal geregeld te worden en ook de energietransitie gaat traag. De instorting van de biodiversiteit is de grootste, Vlaamse milieu - en klimaatbedreiging op korte termijn. Ze wordt door iedereen, ook door de landbouwers en hun minister, sterk onderschat!

LEES OOK

© City of Los Angeles
Los Angeles verft deze dagen verschillende van zijn asfaltwegen in een lichtgrijze tint. Zo wil de stad de soms verzengende temperaturen in de stad naar beneden krijgen.
Chris Gin CC BY-NC-ND 2.0
Een groep klimaatwetenschappers plant een bos aan om de ‘domheid van de Amerikaanse president te compenseren.’ Het bos telt inmiddels al meer dan vijftigduizend bomen.
reader of the pack CC BY-ND 2.0
Honden en katten eten veel vlees en dat heeft een enorme milieu-impact. In de VS is die voor het eerst precies berekend.
Pedro Szekely (CC BY-NC-SA 23.0)
Drie lokale overheden in de Verenigde Staten hebben tientallen olie-, gas-, en steenkoolbedrijven aangeklaagd omdat ze compensatie willen voor de kosten die de zeespiegelstijging veroorzaakt.