Marc Worrell (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

| De vraag van Bonn: kunnen we blijven groeien?

De klimaattop in Bonn drukt ons met de neus op de feiten: een kwarteeuw klimaatbeleid heeft op mondiaal vlak niet geleid tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen. De suggestie dat wij het als ...
Pieter Bruegel de Oude (CC0)
Opinie

| Vlamingen zijn niet tribaler dan andere volkeren

‘In Vlaanderen is het niet erger dan elders’, reageert nu ook professor Freek Van de Velde (KU Leuven) op de jongste column van Walter Zinzen (‘Leer je talen, vreemdeling!’ ).  ...
Opinie

| Installeert IS zijn nieuwe kalifaat op social media?

Met de val van Raqqa en het verlies van Mosoel heeft IS nauwelijks nog territorium voor zijn zelfverklaarde kalifaat. Virtueel blijft de organisatie echter nog steeds aan territorium winnen. Soci ...
CC Gie Goris (CC BY-NC 2.0)
Opinie

| De Europese erfzonde -racistisch geweld en blanke superioriteit - moet aangepakt worden

Het extreme geweld van de Eerste Wereldoorlog was geen onverwachte ontsporing, maar lag in de lijn lag van wat Europese imperialistische en koloniale machten in Afrika en Azië al decennia in de prakti ...
Static Standard
Opinie

| De marketing maakt van hulpverleners helden en martelaars

Zoals de missionaris voor de ene of de buitenlandse strijder voor de andere, worden humanitaire werkers vaak gezien als helden die zich niet laten tegenhouden door gevaar voor eigen leven. Dat is noch ...
Steffen Boelaars (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

| Het verkrampte standaardtaalideaal

In een scherpe column (‘Leer je talen, vreemdeling!’) maakte Walter Zinzen brandhout van het idee om anderstaligen naast de standaardtaal ook tussentaal of dialect bij te brengen. ‘E ...
© Lander Wantens
Opinie

| Nu meteen tandje bijsteken voor een planeet mét toekomst

Lander Wantens fietste naar Bonn met de Climate Express. Hij vraagt aan onze Belgische vertegenwoordigers op de COP23 nu meteen een tandje bij te steken... voor een planeet mét toekomst. &nb ...
© ezln-zoologique
Opinie

| ‘Soms is het nodig de clown uit te hangen om serieus genomen te worden’

Negen personen staan vandaag terecht voor het toebrengen van vernielingen in de bureaus van de European Crop Protection Agency (ECPA), een belangrijk lobby bedrijf voor de pesticiden-industrie. Op 9 m ...
Kilian de Jager (CC BY 2.0)
Opinie

| Wordt de vierde Industriële Revolutie onze redding?

De vierde Industriële Revolutie kan onze planeet veel goeds brengen, maar vraagt ook dringend om publiek debat en een strategische toekomstvisie, schrijft VN-secretaris-generaal António Guterres. Gist ...
Public domain (CC0)
Opinie

| “Goesting in taal” is niet hetzelfde als talen moéten leren

Beste meneer Zinzen, ik moet eerlijk toegeven dat ik, toen ik de titel van uw artikel “Leer je talen, vreemdeling!” las, bijna achterover viel en al helemaal wanneer u beweerde dat anderst ...
US DoD (CC0)
Opinie

| ‘De wanhoopsdaden van Massoud Barzani zijn een gevaar voor de democratie in Koerdistan’

Alles wat ze de voorbije jaren met bloed en tranen hebben gewonnen en opgebouwd, verloren de Iraakse Koerden in minder dan twee weken tijd, zegt de Belgisch-Koerdische fotograaf Baram M ...
© Michael Dehaspe
Opinie

| Vreedzaam verzet in Palestina en Israël botst op grenzen

Op 31 oktober nam Brigitte Herremans in Amsterdam deel aan een debat over Israël en Palestina getiteld “De grenzen van het verzet”. Het inspireerde haar tot een opiniestuk waarin ze haar v ...

Pagina's