Racisme. Oude kwaal, nieuwe remedies?

Racisme is een veelkoppig monster. Wie dacht het met veel inzet en goede wil te kunnen uitroeien, had het mis. Dat is de jongste jaren bij de achtereenvolgende verkiezingen in België steeds duidelijke ...

Een casestudy: de Romazigeuners

Pubers waren het die vorig schooljaar samen met andere jonge nieuwkomers school liepen in de gang vlak bij mijn bureau. Eén van de onthaalklassen van het Gentse secundair onderwijs was in hetzelfde ge ...

Stimuleert of bestrijdt het supranationale Europa het racisme?

Het probleem van de houding en van het gedrag van Europa tegenover racisme is complex. Ik wil dat probleem in twee stappen aanpakken. Eerst zal ik de verscheidene expliciete maatregelen onderzoeken di ...

Kiesrecht voor niet-EU-burgers?

De thematiek van het stemrecht voor migranten is in België weer bijzonder actueel. Vanaf 1 januari 2001 laat de grondwet toe dat het kiesrecht op gemeentelijk niveau met een gewone meerderheid in het ...

Positieve actie (affirmative action): een middel tegen racisme?

Kan positieve actie (affirmative action) een middel tegen racisme zijn? Dat is een erg moeilijke vraag omdat zowel positieve actie als racisme hoogst emotionele politieke en academische debatten plege ...

Wetenschap, universiteit en racismebestrijding

Wetenschap en universiteiten houden zich vaak met wereldvreemde zaken bezig. Zelden met de dagdagelijkse kommer die mensen overvalt. Nochtans kunnen wetenschap en universiteiten zich moeilijk aan het ...

Culturele eigenheid als proces

In november ’95, in Parijs, interviewde één van ons jongeren uit de migratie. Het was de periode net na de bomaanslagen in de metro. Parijs leek op een belegerde stad door de opvallende campagne Vigil ...

Waar komt dat vijandsbeeld toch vandaag?

Na de recente gemeenteraadsverkiezingen werd door tal van journalisten en politici met verbazing gereageerd op de grote stemmenwinst van het Vlaams Blok in een aantal welvarende, residentiële gemeente ...

De bestraffing van het aanzetten tot racisme en vreemdelingenhaat in België

De bestraffing van racistische of xenofobe uitingen via de (gedrukte) media was tot voor kort onbestaande. De niet-vervolging of niet-bestraffing van racistische of xenofobe publicaties (boeken, tijds ...

Economische globalisering en racismebestrijding in Europa

Heeft de economische globalisering vreemdelingenhaat en racisme in Europa in de hand gewerkt? In de jaren negentig is dat ongetwijfeld het geval geweest, maar de meest opvallende gevolgen deden zich v ...

De antiglobaliseringsbeweging: de nieuwe eeuw begint in Brazilië

Sinds eind november 1999 - de anti-WHO-protesten in Seatlle - beschikt de wereld voor het eerst na de val van de Berlijnse Muur opnieuw over een actieve antikapitalistische beweging die in staat is om ...

Kinderen van God

U bent al van tijdens de middelbare school (Moufida Tlatli is ondertussen 50) gefascineerd door film, maar toch duurde het tot '93 voor u uw eerste film maakte. Wat hield u tegen?

Pagina's