Migratie bepalend in Franse presidentsverkiezingen

Zondag vindt de eerste ronde plaats van de Franse presidentsverkiezingen. Opmerkelijk is dat zowel extreemrechts als radicaal links het volgens de laatste peilingen erg goed doen. In tijden waarin Europa in de ban is van terreur en migratie, lijken net die thema’s van cruciaal belang om door te stoten naar de tweede ronde.

  • Rémi Noyon (CC BY 2.0) Marine Le Pen Rémi Noyon (CC BY 2.0)
  • Official Leweb Photos (CC BY 2.0) Emmanuel Macron Official Leweb Photos (CC BY 2.0)
  • Blandine Le Cain (CC BY 2.0) Jean-Luc Mélenchon Blandine Le Cain (CC BY 2.0)
  • Thomas Bresson (CC BY 4.0) François Fillon Thomas Bresson (CC BY 4.0)

Ruw gesteld zou men kunnen zeggen dat Marine Le Pen, voorzitster van het extreemrechtse Front National, de Franse grenzen wil sluiten, en dat de radicaal linkse Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), die zij aan zij komt te staan met François Fillon van Les Républicains in de laatste peilingen, ze juist open wil.

De Franse bevolking lijkt meer dan ooit verdeeld over het migratiethema. Maar wat zeggen de verschillende partijprogramma’s precies over de verschillende aspecten van migratie? Gaat het resulteren in een ongeziene strijd tussen twee extremen? En wat vinden François Fillon (Les Républicains) en de onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron (En Marche!) van de kwestie? Een overzicht van de belangrijkste kandidaten.

Aantal migranten

Quota op aantal migranten

Quota op het aantal migranten dat Frankrijk binnenkomt, houdt in dat slechts een beperkt aantal mensen het land zonder papieren binnen mag. Eens dat aantal bereikt, is het gedaan. In 2015 hebben zo’n 210.000 mensen een vergunning verkregen om in Frankrijk te mogen verblijven.

Marine Le Pen en François Fillon, beiden aan de rechterzijde van het politieke spectrum, vinden dat aantal veel te hoog en pleiten voor de invoering van quota. Maximaal tienduizend migranten per jaar: dat is wat Marine Le Pen wil bereiken. François Fillon plakt er geen precies cijfer op, maar windt er ook geen doekjes om: in zijn partijprogramma heeft hij het letterlijk over de invoering van zulke quota.

Aan de andere kant van het politieke spectrum klinkt het volledig anders. Jean-Luc Mélenchon verklaarde eind maart dat quota de migranten niet gaan tegenhouden, en dat men ze juist béter zou moeten verzorgen en ontvangen dan momenteel het geval is. De onafhankelijke Macron heeft geen duidelijk standpunt ingenomen, maar volgens de Franse krant Le Monde heeft Macron onrechtstreeks duidelijk gemaakt dat hij quota niet ziet zitten.

Asielrecht

In 2016 hebben ongeveer honderdduizend mensen een asielaanvraag gedaan in Frankrijk. Veel te veel volgens de voorzitster van het Front National, die de regeling als enige kandidate aanzienlijk wil verstrengen en verscherpen. Zij wil ‘terug naar de oorspronkelijke manier’ om asiel aan te vragen: in de Franse ambassade of consulaat in het land van herkomst en nergens anders. Dat maakt het volgens haar makkelijker om te controleren en op te volgen.

Een belangrijk punt voor François Fillon is voorkomen dat bepaalde wijken in Franse grootsteden worden ingepalmd door migranten van eenzelfde nationaliteit. Die mensen creëren een soort gemeenschap en worden volgens hem erg terughoudend en gesloten, wat de integratie binnen de Franse cultuur niet mogelijk zou maken. Mensen met een criminele achtergrond of strafblad komen sowieso niet in aanmerking voor asiel.

De jungle van Calais is een prachtig voorbeeld van hoe het vooral niet moet, volgens Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon wil asielaanvragen vergemakkelijken, en de situatie van migranten die op respons wachten, verbeteren door moderne kampen te bouwen die voldoen aan de internationale normen. De jungle van Calais is een prachtig voorbeeld van hoe het vooral niet moet, vindt hij.

Een gemeenschappelijk punt dat Macron en Fillon willen doorvoeren, is het verkorten van de tijdsduur voor een antwoord op een asielaanvraag. Langer dan acht weken zou die procedure niet mogen duren, ‘om migranten niet onnodig in erbarmelijke omstandigheden te laten wachten’, klinkt het bij Macron.

Hij is ook diegene die de procedure wil vergemakkelijken voor ‘talenten’ en professionals, die Frankrijk met hun expertise verrijken en de Franse taal als belangrijkste criterium gebruiken, om integratie te vergemakkelijken. Indien ze geweigerd worden, moeten ze sneller worden teruggestuurd naar het land van herkomst om illegale migratie te voorkomen.

Official Leweb Photos (CC BY 2.0)

Emmanuel Macron

Franse nationaliteit

Familiehereniging

Familie laten overkomen uit conflictgebieden zodat ze in Frankrijk kunnen herenigen is een gevoelige kwestie, waar Le Pen een duidelijke mening over heeft. Ze wil het simpelweg onmogelijk maken. Ook familiehereniging door huwelijk wil ze afschaffen. Fillon is niet zo extreem, maar pleit wel voor een harde, strenge aanpak, met een aftoetsmoment waarbij familieleden moeten aantonen dat ze serieuze plannen hebben in Frankrijk, de waarden en normen van de Republiek respecteren, en ook de taal machtig zijn.

Jean-Luc Mélenchon heeft geen duidelijk standpunt geformuleerd over dit item, maar in zijn boek L’Avenir en commun heeft hij het wel over ‘respect voor de menselijke waardigheid van migranten en hun fundamentele rechten op een degelijk familieleven[…]’, wat erop wijst dat hij de actuele regels wil behouden of zelfs versoepelen.

Le Pen wil familiehereniging simpelweg onmogelijk maken.

Macron vindt dat de actuele regeling niet aangepast moet worden, omdat het slechts over een kleine groep mensen gaat die op die manier Frankrijk binnenstroomt.

Franse nationaliteit voor wie er geboren is

Het lijkt een logische zaak om de nationaliteit aan te nemen van het land waar je geboren wordt. Niet iedereen is het daarmee eens: Marine Le Pen wil deze wet gewoonweg afschaffen, ook voor mensen met een dubbele nationaliteit, afkomstig uit een land buiten de EU, wordt het een pak moeilijker om de Franse nationaliteit te behouden.

Fillon geeft de indruk voor een middenweg te kiezen omdat hij de wet niet wil afschaffen, maar hij wil ze wel verstrengen door een hoop criteria toe te voegen waaraan de ouders moeten voldoen om de Franse nationaliteit voor het kind te verkrijgen. Onder meer het beschadigen van de Franse vlag kan voldoende zijn om de nationaliteit te weigeren.

Mélenchon wil de situatie behouden en zelfs vergemakkelijken, voor zowel Frankrijk als de overzeese gebieden. Ook Macron wil de situatie ongewijzigd houden, maar geeft, net zoals Mélenchon, weinig duiding in zijn programma.

Blandine Le Cain (CC BY 2.0)

Jean-Luc Mélenchon

Grenzen toe

Grenscontroles

Fillon en Macron vinden hetzelfde: er moet strenger gecontroleerd worden aan de buitengrenzen van Europa. Bovendien vindt Fillon dat er extra geïnvesteerd moet worden in Frontex, het agentschap van de Europese Unie dat zich toespitst op de samenwerking van de lidstaten van de EU ten opzichte van de gezamenlijke Europese buitengrens.

Fillon en Macron vinden dat er strenger moet gecontroleerd worden aan de buitengrenzen van Europa.

Le Pen gaat nog een stapje verder en wil op nationaal vlak veel meer gaan controleren, door de Franse grenzen beter te beveiligen. Een duidelijk standpunt dat meteen ook haar mening over de Schengenzone verduidelijkt.

Jean-Luc Mélenchon wil de grenzen versoepelen en toegang tot Europa vergemakkelijken voor migranten. Op welke manier hij dat wil bereiken, is niet duidelijk. De vluchtelingendeal met Turkije moet volgens hem wel zo snel mogelijk afgeschaft worden.

De onafhankelijke Macron is nauwkeurig in de beschrijving van hoe hij de bescherming van de Europese grenzen ziet: hij wil vijfduizend extra manschappen inzetten voor de bescherming van de Europese grenzen, om de migratie een halt toe te roepen.

Schengenzone

Een laatste punt betreffende migratiepolitiek is de Schengenzone. De verdragen die in 1985 in de Luxemburgse stad Schengen werden ondertekend, moesten het vrij verkeer van personen mogelijk maken tussen 27 landen. Le Pen wil deze volledig afschaffen, wat reizen naar of door Frankrijk een pak moeilijker zal maken.

Fillon en Mélenchon willen Schengen ‘herbekijken’. Zo wil Fillon de toegang tot de Schengenzone sowieso ontzeggen voor criminelen en een systeem invoeren waarbij landen tijdelijk uit de Schengenzone kunnen worden gezet indien er een stijgend dreigingsniveau ontstaat.

Macron wil de Schengenzone behouden: ‘Dagelijks pendelen 350.000 Fransen naar onze buurlanden om er te gaan werken, het is essentieel dat de zone intact blijft om hun job te verzekeren’. Al vindt hij wel dat de zone opgeschort moet worden tijdens noodsituaties.

Thomas Bresson (CC BY 4.0)

François Fillon

Test voor Europa

François Fillon kwam in slechte papieren terecht door de onthullingen van de satirische krant Le Canard Enchaîné en lijkt daardoor, volgens sommige peilingen, zo goed als uitgeschakeld voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.

Marine Le Pen domineert al wekenlang helemaal de peilingen en lijkt verzekerd van een ticket naar de tweede ronde. De grote vraag blijft wie het tegen haar zal opnemen als zij de eerste ronde haalt. Zondag 23 april zou het begin kunnen inluiden van een nieuw tijdperk, dat Europa helemaal op zijn kop zou kunnen zetten.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift