Ban Ki-Moon vraagt meer steun voor Somalië

Somalië beleeft woelige tijden. De overgangsregering worstelt met interne disputen, het politieke geweld blijft slachtoffers eisen en bovendien krijgen de aanwezige internationale troepen geen grip op de situatie. Op een VN-top over Somalië vroeg Ban Ki-Moon aan de Somalische regering om zich te herpakken. Tegelijk vroeg hij aan de internationale gemeenschap extra inspanningen om het geweld te stoppen en de politieke instabiliteit te bestrijden.
Op de top in New York waar zo’n 40 landen vertegenwoordigd waren, zei secretaris- generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon dat er toch al wat vooruitgang is geboekt in Somalië. Zo wees hij erop dat de federale overgangsregering (TFG) geïnstalleerd is, dat de ontwerptekst van de grondwet stilaan vorm krijgt en dat de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM) bijna het vooropgestelde doel van 8000 aanwezige troepen heeft bereikt. Ook benadrukte hij dat de VN logistieke steun verleent aan de regering.

Geweld, corruptie en piraterij


Ondanks de verwezenlijkingen blijft de situatie in Somalië echter problematisch. Ban Ki-Moon betreurt het vele geweld en hij roept de overheid op om snel te handelen. ‘Er moet dringend actie komen. De leiders van de TFG moeten een eind maken aan de interne disputen, ze moeten de veiligheidstroepen versterken en de transitietaken vervolledigen.’
De reputatie van de Somalische veiligheidstroepen is overigens ondermaats. In maart uitte de VN-Monitoring Group nog scherpe kritiek op de veiligheidssector. ‘De regeringstroepen blijven –ondanks steun en training van buitenaf– inefficiënt, ongeorganiseerd en corrupt’, aldus de Monitoring Group in haar rapport over Somalië.
Ban Ki-Moon onderstreepte op de top verder nog het belang van de Somalische handelsgemeenschap, zowel binnen als buiten het land. ‘Ondanks de reeds gemaakte donaties zijn er nog veel lacunes, zowel voor de regering als voor de AMISOM.’
De secretaris-generaal schonk ook aandacht aan de piraterij. Hij zei dat de wetten nog meer geïmplementeerd moeten worden en dat de problemen aan land –waardoor piraterij ontstaat– opgelost moeten worden.

Licht aan het einde van de tunnel?


De situatie in Somalië is erg precair. Politieke impasses en gewelddadige acties zijn er schering en inslag. Vooral in het zuiden en in de Somalische hoofdstad Mogadishu laait het geweld geregeld hoog op. Op donderdag nog –de dag waarop de VN-top werd gehouden– vielen er tientallen doden en verschillende gewonden als gevolg van confrontaties tussen islamisten en aanhangers van de regering. Twee dagen daarvoor, op dinsdag, nam eerste minister Omar Abdirashid Ali Sharmarke ontslag.
Het persagentschap Reuters bericht dat medestanders van president Sheikh Sharif Ahmed zeggen dat met het ontslag van de premier de interne disputen zullen stoppen. Rashid Abdi, een Somalië-analist van de International Crisis Group, betwijfelt echter of deze maatregel veel effect zal hebben. ‘Door het vervangen van één persoon kan de transitieregering niet heropleven’, aldus Abdi in de New York Times.  
Het conflict in Somalië deint uit tot buiten zijn landsgrenzen. In de buurlanden van Somalië groeit de bezorgdheid over het Somalische geschil. Tijdens de Algemene Vergadering op donderdag verzocht de Keniaanse president Mwai Kibaki de VN-veiligheidsraad om aan het conflict meer aandacht te besteden. Hij zegt dat de situatie in Somalië een bedreiging vormt voor de naburige landen en voor de internationale gemeenschap.
De vraag rest of de VN-top zal resulteren in beterschap voor de Somalische kwestie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift