Michel mikt op 0,7 procent voor ontwikkelingssteun

De nieuwe EU-commissaris voor ontwikkelingssamenwerking, de Belgische liberaal Louis Michel, wil de lidstaten ervan overtuigen 0,7 procent bruto nationaal inkomen te spenderen aan ontwikkelingshulp. De benoeming van Michel als “man van zeven miljoen euro” voor ontwikkeling kan alvast op de goedkeuring rekenen van de internationale humanitaire organisatie Oxfam.
Michel wil naar eigen zeggen eerst het gesprek zoeken met de leden van het Europees parlement en vervolgens enkele lidstaten bezoeken om hen ervan te overtuigen hun ontwikkelingsbudgetten op te trekken tot 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen. Die norm gaat terug op een belofte die de rijke landen dertig jaar geleden maakten binnen de VN, maar op enkele uitzonderingen na nooit zijn nagekomen.

De nieuwe EU-commissaris wil zich toeleggen op “coherente ontwikkelingsprogramma’s met een zo groot mogelijke efficiëntie en bijzondere aandacht voor milieuaspecten”, zo luidt een verklaring op Michels website. Daarvoor wil hij de relaties verbeteren met de grote internationale geldschieters en samen met de VN en de Wereldhandelsorganisatie (WHO) een “reële, gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie” uitbouwen.

Michel kreeg als ontwikkelingscommissaris de voorkeur boven de Oostenrijkse Benita Ferrero-Waldner, die haar interesse voor de post hat laten blijken in de Britse Financial Times. De voormalige Belgische minister voor buitenlandse zaken kan evenwel bogen op zijn engagement en expertise inzake Centraal-Afrika.

Eerder dit jaar kwam hij voor de dag met een plan om de economische samenwerking te versterken tussen drie door oorlog geteisterde landen rond de Grote Meren: de Democratische Republiek Congo, Burundi en Rwanda. Michel verwees daarbij naar het Europese integratieproces na de tweede wereldoorlog, dat aanvankelijk ook enkel op economische leest was geschoeid.

De ontwikkelingsorganisatie Oxfam is blij met de benoeming van Michel. “We kijken ernaar uit met hem samen te werken” zo verklaarde Jo Leadbeater van Oxfam in Brussel. “De EU kan massaal bijdragen tot de millenniumdoelstellingen van de VN en we hebben iemand nodig die spijkers met koppen slaat om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt”.

Net als in nationale regeringen is de portefeuille voor ontwikkelingssamenwerking niet die met het meeste politieke gewicht in de EU-commissie. Het Europese ontwikkelingsbudget is echter een aanzienlijke som, wat Michel al de bijnaam “de man van zeven miljard euro” opleverde.

Een andere belangrijke figuur voor de ontwikkelingslanden is de nieuwe EU-handelscommissaris, de Brit Peter Mandelson. “Mandelson heeft de kans de EU te helpen met vitale veranderingen om miljoenen mensen uit de armoede te halen”, zo verklaarde Leadbeater, “we hopen dat hij het Europese engagement verderzet om handel te laten werken voor ontwikkeling”.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift