Op klimaattop moeten knopen worden doorgehakt

'Proces redden is belangrijk, maar klimaat redden is belangrijker'
Er wordt intens doorgewerkt om de laatste hand te leggen aan de juridische teksten en de plenaire vergadering is met een aantal uren uitgesteld. Mexico wil vanavond een akkoord in handen hebben om mee naar Durban te gaan. Maar alles lijkt nog mogelijk. EU Commissaris Hedegaart wil graag knopen doorgehakt zien.

Minister Joke Schauvliege heeft de voorbije achtenveertig uur druk bilateraal overleg gepleegd: met Rusland, Japan, Oasis, de Umbrellagroep, de VS. ‘De Mexicaanse voorzitter doet er alles aan om deze top met een resultaat te beëindigen, maar ik vrees dat daardoor een aantal belangrijke zaken niet opgelost worden. Over financiering en adaptatie is er vooruitgang geboekt  maar de moeilijke knopen raken niet doorgehakt. Het is belangrijk dat we hier het proces redden, maar het klimaat redden is belangrijker.’

Die moeilijk door te hakken knopen gaan over het verankeren van de Kopenhagenbeloftes voor emissiereducties, welke juridische vorm een nieuw “akkoord” moet aannemen, wat met de zogenaamde “bunker fuels”, de emissies uit scheepvaart en luchtvaart. Daar is geen vooruitgang in geboekt.

Het is ook nog onduidelijk of er al dan niet beslist wordt een tweede periode van het Kyotoprotocol te aanvaarden, omdat Japan weigert. Schauvliege: ‘Er wordt nu gedacht aan een tussenoplossing voor de landen die wel in Kyoto 1 zitten maar niet mee willen naar Kyoto 2.’ Een ander probleem is Rusland, dat een grote hoeveelheid zogenaamde “hete lucht” heeft, een teveel aan emissiekredieten die het onder de eerste periode toegekend kreeg. Rusland wil die behouden, wat het nog moeilijker maakt om het emissieplafond naar beneden te halen. Maar we moeten de achterpoortjes afdichten in een tweede periode. ‘Het is nodig om streng te zijn,’ aldus Schauvliege. Maar ook de andere Oost-Europese landen, die ook te veel hete lucht hebben, willen die niet afstaan. 

Wat is toegezegd aan emissiereducties tegen 2020, is slechts 60 procent van wat nodig is om de doelstelling te behouden om de opwarming in te perken tot 2°C.  Als de EU hier een ambitieus engagement verdedigt, gaat het dan zelf niet voor een engagement van 30 procent reductie, om de zaken vooruit te helpen? ‘Op dit ogenblik wordt er berekend wat dit betekent voor elk van de lidstaten. In het voorjaar wordt die discussie verder gevoerd. De 30 procent is zeker niet van tafel geveegd.’

EU-Klimaatcommissaris Hedegaart: ‘Het is absoluut belangrijk dat een aantal beslissingen hier in Cancún genomen worden, als we in Durban en niet in Doha willen uitkomen.’
COP17, de klimaatconferentie van volgend jaar zal doorgaan in Zuid-Afrika.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2623   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.