Repatriëring afgeblazen

Op basis van de opsluiting van de 11-jarige Angelica in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel, heeft een rechter in eerste aanleg de repatriëring van de Ecuadoraanse Ana Cajamarca en haar dochter gisteravond afgeblazen. De rechter beriep zich daarvoor op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Het EVRM zegt dat minderjarigen enkel opgesloten mogen worden met het doel toe te zien op de opvoeding. Het Kinderrechtenverdrag stelt dat opsluiting van kinderen slechts toegelaten is in uitzonderlijke gevallen en voor de kortst mogelijke duur.
Angelica en haar moeder zaten sinds 30 juni opgesloten in het gesloten centrum van Steenokkerzeel, nadat ze door de politie aan een bushalte in Dilbeek werden opgepakt. Ze verblijven sinds 2003 illegaal in ons land.
Volgens de nota van formateur Yves Leterme komen Angelica en Ana Cajamarca daardoor ook niet in aanmerking voor regularisatie: ‘Om in aanmerking te komen voor regularisatie moet men in principe ooit een legaal verblijf hebben gehad in België. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen in aanmerking komen die in de asielprocedure hebben gezeten of een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gehad in het kader van werk of studies’.

Alternatieven voor opsluiting minderjarigen


Voor het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra zegt de nota dat de regering aan alternatieven zal werken. ‘Wanneer gezinnen met kinderen toch moeten worden opgevangen in gesloten centra, bijvoorbeeld kort voor de repatriëring of bij manifeste onwil, dient dit te gebeuren voor de kortst mogelijke duur (maximum twee weken) en in de best mogelijke omkadering.’
De Vereniging voor de verdediging van mensen zonder papieren zegt een lijst met 13 namen van minderjarigen die opgesloten zitten in het gesloten centrum 127bis te zullen overdragen aan de CD&V. De familie van Angelica en hun raadgevers vinden dat de zaak moet behandeld worden door de nieuwe regering en ministers omdat de ontslagnemende regering zich enkel over de lopende zaken buigt.
‘Gezien het zwaargeladen politiek en mediatiek symbolisme van dit dossier is een eventuele beslissing van de huidige minister om niet tussen te komen in het administratief-juridisch proces van uitzetting hoe dan ook een politieke beslissing omdat ze de eventuele toekomstige beslissing van mogelijk verblijf, uitzetting of terugkeer van Angelica en haar mama voor de nieuwe minister van de nieuwe regering enorm negatief beïnvloed.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift