Verwoestijning raakt een miljard mensen

Bijna een miljard mensen in de wereld heeft te maken met verwoestijning of wordt erdoor bedreigd. Menselijk handelen leidde in de afgelopen tientallen jaren tot het ontstaan van droog, niet cultiveerbaar land.

  • Reuters/ Jason Lee Een landbouwer draagt een boom die aan de rand van de Maowusu woestijn in Lingwu zal worden geplant in een poging om verdere verwoestijning tegen te gaan. Reuters/ Jason Lee

Deze week was in Londen de Europese lancering van het Decennium voor Woestijnen en de Strijd tegen Verwoestijning van de Verenigde Naties (Unddd). Doel van het decennium is om mensen bewust te maken van het probleem en actieplannen te ontwerpen om droog land te beschermen.  

Een op de drie wereldbewoners leeft in droge gebieden. Vanouds leven er zeldzame dieren- en plantensoorten. Volgens rapporten van de Unddd, is “heeft een derde van alle gewassen die momenteel geteeld worden, zijn oorsprong in droge gebieden”. De helft van het vee in de wereld leeft woestijnachtige gebieden.

De armen in China, Afrika ten zuiden van de Sahara en Centraal-Azië worden het meest geraakt door verwoestijning. Vorig jaar meldde de Britste omroep BBC dat verwoestijning er in die regio’s toe kan leiden dat vijftig miljoen mensen tegen 2020 moeten vertrekken uit hun huidige leefgebied. Experts zeggen dat de dreigende crisis door massamigratie, ontheemden, en klimaatvluchtelingen niet langer genegeerd kan worden.

Voedselhulp

“Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van politieke conflicten van Irak tot Afghanistan”, zei Luc Gnacadja van de Unccd. “De crises in deze regio’s worden veroorzaakt door armzalige leefomstandigheden en gebrek aan vruchtbaar land en water.”

Zoals bij de meeste klimaatgerelateerde rampen het geval is, betalen etnische minderheden, nomaden en andere gemarginaliseerde, verarmde groepen de hoogste prijs voor het probleem waaraan ze zelf het minst bijdroegen.

Daarom is het volgens Gnacadja absoluut noodzakelijk dat de Unddd ideeën, strategieën en informatie over verwoestijning direct krijgt van deze mensen en dat hun ideeën belanden bij de politieke elite.

“De belanghebbenden zijn hier niet bedrijven of regeringen”, zegt Gnacadja. “Het zijn boeren, herders en mensen die in de droge gebieden leven en werken. Ze moeten de ruimte krijgen om duidelijk te maken wat wel en niet werkt.”

Volgens rapporten van VN bestaat de kans dat Afrika tegen 2025 nog maar een kwart van zijn bevolking kan voeden, als de bodemdegradatie op het continent in het huidige tempo doorgaat. Bijna 75 procent van Afrika zou dan van een of andere vorm van voedselhulp afhankelijk zijn.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2623   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift