Europa

Nieuws

NGO's en transparantie

Hoe goed is het goede doel? Met dat polemiserend boek wakkerde Thierry Debels een essentieel debat aan. MO*stelde de vragen aan mensen die Debels vermeed.
Nieuws

Cultuur als politiek en verhandelbaar goed

Unesco, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, wil culturele diversiteit beschermen met een conventie, die intussen een jaar van kracht is. Vlaanderen is bang dat die kan misbruikt w ...
Nieuws

Zwitserse spotjes moeten Afrikanen schrik aanjagen

De Zwitserse overheid probeert met choquerende spots de Afrikaanse emigratie tegen te gaan. Aan de hand van schrijnende scenario’s wordt aan de Afrikanen duidelijk gemaakt dat hen in Europa een allesb ...
Nieuws

Toch geen Europese uitstootbelasting op auto's

De regeringen van de EU-lidstaten lijken de roep om autobelastingen op basis van kooldioxide-uitstoot toch te negeren. Op 4 december staat het voorstel op de agenda van de 27 ministers van Financiën, ...
Nieuws

EU wil naar betere graadmeter voor welzijn dan BBP

De standaardmaten voor economische groei zeggen te weinig om de sociale en economische uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Dat zeggen nu ook topeconomen in de Europese Unie.
Opinie

Geen overheidsgeld voor wapens

Vandaag en morgen bespreken de commissie voor economie en de subcommissie wapenhandel van het Vlaams Parlement de beleidsbrief van Minister Ceysens. Eén van haar belangrijkste beleidsprioriteiten is m ...
Nieuws

Bekendheid fair trade in de lift

Meer dan tachtig procent van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aankopen in het gezin, weten wat fair trade is. In 2005 was dat 66%. Het aantal mensen dat fairtradeproducten koopt, blijft ech ...
Nieuws

EU en landen rond Middellandse Zee pakken illegale migratie aan

De Europese Unie en de landen ten oosten en ten zuiden van de Middellandse Zee gaan nauwer samenwerken om de illegale migratie tegen te gaan. Ze willen legale migratie zoveel mogelijk aanmoedigen en d ...
Nieuws

Europees handelsakkoord schept verwarring in Oost-Afrika

De handelsministers van Kenia, Uganda, Tanzania, Rwanda en Burundi staan op het punt een cruciaal handelsakkoord te ondertekenen met de EU. Regeringsmedewerkers in Kenia en Uganda reageren onzeker tot ...
Nieuws

EU geeft Nigeria en Zuid-Afrika schuld voor moeizame handelsonderhandelingen

Volgens EU-Handelscommissaris Peter Mandelson steken Nigeria en Zuid-Afrika stokken in de wielen van de onderhandelingen over Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) tussen de EU en minder sterke A ...
Nieuws

'Verdeel en heers' in Afrika

In de aanloop naar een maand van belangrijk Europees-Afrikaans overleg, stevenen de diplomatieke betrekkingen tussen Europa en Afrika af op een crisis.
Nieuws

Economie hypothekeert milieu

De economische groei in de Europese Unie heeft de voorbije 30 jaar de druk op het milieu verdubbeld, zo blijkt uit een rapport van het Wereldnatuurfonds WWF.

Pagina's