Europa

Nieuws

11.11.11 vreest ook op Vlaams niveau voor gebonden hulp

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging is zeker niet negatief over de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, maar maakt zich zorgen over de effecten van het 'Beter Bestuurlijk Beleid', dat ...
Nieuws

Steeds minder bescherming tegen huiselijk geweld

Een derde van de Servische vrouwen is regelmatig slachtoffer van geweld binnen het gezin. Ook het aantal misbruikte kinderen zou toenemen. In het hele land sluiten opvangcentra voor mishandelde vrouwe ...
Nieuws

Zoete maïs kan Europa zuur opbreken

De Europese Unie zal zich nog meer ongeliefd maken bij het publiek als ze de invoer van transgene zoete maïs goedkeurt, waarschuwen Friends of the Earth en Greenpeace. De Europese Commissie moet morge ...
Nieuws

Asielsysteem Slovakije staat op instorten (VN)

Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) in Slovakije waarschuwt dat het Slovaakse asielbeleid zal bezwijken onder de toevloed van asielzoekers die Slovakije gebruiken als uitval ...
Nieuws

Dringend meer controle nodig op Europese wapenexport”

De controle op de uitvoer van wapens laat in de EU te wensen over, zegt Amnesty International in een nieuw rapport. Nu de uitbreiding een feit is moeten er dringend stringente maatregelen komen om de ...
Nieuws

Amnesty vreest hervormingen Europees Hof voor de Rechten van de Mens

De Raad van Europa overweegt momenteel een aantal hervormingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Amnesty International maakt zich zorgen dat sommige hervormingen kunnen leiden tot 'wil ...
Nieuws

Balkanveteranen maken goede sier in Irak

Nu verschillende landen erover denken hun troepen terug te trekken uit Irak, of dat al hebben gedaan, groeit de vraag naar huurlingen en privé-bewakers in dat land spectaculair. Gesneden koek voor een ...
Nieuws

Europese katoensubsidies: de pot verwijt de ketel

EU-handelscommissaris Pascal Lamy heeft zich geprofileerd als een vurigpleitbezorger van de campagne tegen katoensubsidies in de VS. Uit een studie in opdracht van de Britse overheid blijkt nu dat Eur ...
Nieuws

Mercosur ziet vooral kansen in uitbreiding EU

Zuid-Amerikaanse politici en economen maken zich sterk dat de uitbreiding van de EU meer voordelen dan nadelen heeft voor de Mercosur, het Zuid-Amerikaanse handelsblok. De EU en de Mercosur onderhande ...
Nieuws

Europa ontwaakt als economische wereldmacht

Toen zes landen in 1952 het verdrag voor de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal ondertekenden, durfde niemand voorspellen dat daar veertig jaar later ’s wereld grootste economische machtsblok zou ...
Nieuws

'EU-landen moeten budget voor armoedebestrijding verdubbelen'

De Europese Unie en haar lidstaten moeten hun budget voor armoedebestrijding verdubbelen om de millenniumdoelstellingen te halen. Dat zegt CONCORD, een koepelorganisatie van 2000 Europese organisaties ...
Analyse

Veiligheid in een uitgebreide Europese Unie

Het doemscenario van de Europese uitbreiding is gekend: grenscontroles vallen weg, België wordt overspoeld door Oost-Europese bendes en de politiesamenwerking tussen de Europese lidstaten blijft ...

Pagina's