Wereld

Nieuws

Nielson kant zich tegen plannen voor 'geïntegreerde' Europese ontwikkelingshulp

Poul Nielson, de EU-commissaris voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, trekt fel van leer tegen de plannen van de Europese Conventie om ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp onder ...
Nieuws

Kerken stellen internationale gedragscode voor bedrijven voor

Belangrijke kerkgroepen uit de hele wereld hebbendeze week een wereldwijde gedragscode voor bedrijven voorgesteld. Aan dehand van de criteria inzake arbeidsomstandigheden, leefmilieu engezondheidszorg ...
Nieuws

Bechtel zet Irak in de etalage

De managers en ingenieurs van het Californische bedrijf Bechtel, één van 's werelds grootste bouwfirma's, gaan vanaf morgen de boer op. Bedoeling is om de Amerikaanse, Britse en andere bedrijven warm ...
Nieuws

Rookgordijn rond Antitabaksverdrag trekt op

De World Health Assembly, de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), ging gisteren in Genève van start in een ongewoon optimistische sfeer. De VS staakten afgelopen weekend onverwac ...
Nieuws

Justitieminister wil internationale mensenrechtenwet schrappen

De Amerikaanse minister van Justitie JohnAshcroft wil dat Amerikaanse rechtbanken voortaan de Alien Tort Act negeren,een wet die Amerikaanse staatsburgers aansprakelijk stelt voor misdadengepleegd in ...
Nieuws

'VS gebruiken WHO-zaak rond transgene gewassen om ontwikkelingslanden te intimideren'

Het geschil dat de VS hebben ingeleid bij de Wereldhandelsorganisatie tegen het Europese invoerverbod op genetisch gewijzigde landbouwproducten, moet in de eerste plaats het verzet van ontwikkelingsla ...
Nieuws

Wereldbank richt fonds op voor inheemse volkeren

700.000 dollar. Dat is het geld dat de Wereldbank in een potje heeft gestopt om er wereldwijd ontwikkelingsprojecten van inheemse volkeren mee te financieren. Wie het geld beheert, is nog niet duideli ...
Nieuws

'VS willen uitstapclausule inbouwen in Antitabakverdrag

Volgende week stemt de World Health Assembly (WHA) in Genève over een internationaal verdrag dat de toename van het verbruik van tabak wereldwijd moet stoppen. Over het ontwerp werd vier jaar lang geb ...
Nieuws

‘Kindertop was slag in het water’

Slechts de helft van de VN-lidstaten is al begonnen aan een actieplan om kinderen een betere toekomst te verzekeren. Tijdens een buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Natie ...
Nieuws

Samenwerking IMF en Wereldbank met WHO zorgt voor onrust onder critici

De 'coherentie-agenda', een initiatief van de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds (IMF) en de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om hun internationaal economisch beleid op elkaar af te stemmen, maakt ...
Nieuws

IAO bezorgd over nieuwe vormen van discriminatie

Werknemers worden wereldwijd niet alleen naar geslacht, afkomst en huidskleur gediscrimineerd - ook mensen met de 'verkeerde' leeftijd, seropositieven en gehandicapten hebben het moeilijk om werk te v ...
Nieuws

‘Chaos regeert in Afghanistan en Irak’

De Verenigde Staten slagen er voorlopig niet in om de orde te doen terugkeren in Afghanistan en Irak. Nu een opeenstapeling van incidenten, klachten en demonstraties in zowel Bagdad als Kaboel, laten ...

Pagina's