Wereld

Nieuws

Mexico legt verantwoordelijkheid voor succes in Cancún bij VS en EU

Niet Mexico, maar de Verenigde Staten en de EuropeseUnie bepalen of de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie WTOin september een succes wordt. De top in de Yucateekse badplaats Cancún mo ...
Nieuws

Hulpverleners steeds vaker doelwit in oorlogszones

Oorlogsslachtoffers redden en verzorgen wordt een steeds gevaarlijker onderneming. Dit jaar kwamen al verschillende VN-reddingswerkers om het leven in Irak, Liberia, Congo, Afghanistan en de Bezette G ...
Nieuws

Lidstaten warmen zich op voor AU-top en NEPAD

Ghana wordt in oktober de eerste lidstaat van de Afrikaanse Unie die zijn politieke instellingen aan een onderzoek onderwerpt. Het West-Afrikaanse land bijt de spits af van het African Peer Review Mec ...
Nieuws

Hongkong, Singapore, VS meest “vrije” economieën

Hongkong, Singapore en de Verenigde Staten vormenin die volgorde de top drie van het jaarlijkse rapport “Economische vrijheidin de wereld”. De uitgave is afkomstig van het nauw bij de Republikeinsepar ...
Nieuws

VN blijven investeren in vredeshandhaving in Afrika

De VN zullen volgend jaar 60 procent van hun budget voor vredeshandhaving in Afrika uitgeven. De blauwhelmen zijn niet erg succesvol in het woelige continent; critici stellen dat sommige dure missies ...
Nieuws

Rechten migranten beter beschermd - maar niet in industrielanden

Migranten kunnen in een beperkt aantal landen eindelijk ook een internationaal verdrag inroepen dat hun rechten omschrijft. Na dertien jaar wachten is dinsdag de Internationale Conventie over de Besch ...
Magazine

Juli 2003

Bekijk hier de inhoud van MO*magazine juli 2003.
Nieuws

Europese landbouwhervorming doorbreekt impasse WHO voorlopig niet

De ingrijpende hervorming van het Europese landbouwbeleid wordt lauwtjes ontvangen in de wandelgangen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in Genève. De Europese commissaris voor de landbouw Franz Fi ...
Nieuws

'Internettoekomst ontwikkelingslanden is draadloos'

Als de digitale revolutie in de derde wereld er komt, dan zal die draadloos zijn. Dat is de conclusie van de eerste conferentie ooit over draadloos internet voor ontwikkelingslanden, die vorige week w ...
Nieuws

Amnesty publiceert handboek tegen martelpraktijken

Soms volstaan eenvoudige maatregelen om martelpraktijken tegen tegaan. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International geeft aan de handvan case-studies een overzicht in het handboek: “Combating Tor ...
Nieuws

‘VS blokkeren groter Afrikaans stemgewicht in Wereldbank’

De Verenigde Staten verzetten zich tegen eenverhoging van het stemmenaandeel van Afrikaanse landen aan de top van dewereldbank. Een informele vergadering hierover maandag in de directieraad isuitgeste ...
Nieuws

Dagen van de 'couch potatoes' lijken geteld - analyse

Dikkerds en couch potatoes - mensen die zich op vrije momenten enkel nog van de tv naar de koelkast en terug bewegen - zadelen de openbare gezondheidszorg met steeds hogere kosten op. Sommige experts ...

Pagina's