Wereld

Nieuws

Genetische besmetting verwante gewassen blijft heikel punt

Een onderzoek van de universiteit van NorthCarolina leverde mogelijk het eerste harde bewijs dat het gebruik vanGM-gewassen kan leiden tot onvoorspelbare hybride plantensoorten metgelijkaardige eigens ...
Nieuws

UNICEF wil kinderen een stem geven

Het Kinderfonds van de Verenigde Natiesvindt dat de twee miljard kinderen op deze wereld het recht hebben omgehoord te worden en volledig deel te kunnen hebben aan de samenleving. Doorkinderen te betr ...
Nieuws

2003 kan beterschap brengen voor geteisterde koffieboeren

De koffieoogst in Brazilië kan dit jaar een stuklager uitvallen. Dat betekent goed nieuws voor de 125 miljoen koffieboerenin de wereld. Wegens de wereldwijde overproductie werkt een groot deel vanhen ...
Nieuws

AzG trekt Initiatief voor Verwaarloosde Ziekten

Elk jaar eisen 'verwaarloosde ziekten'als de chagasziekte, malaria en leishmaniasis miljoenen mensenlevens, vooralin arme landen, bij gebrek aan onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelenom die ziek ...
Nieuws

WGO-fonds voor snelle reactie bij uitbraak besmettelijke ziekten

Met een half miljoen dollar vanCNN-mediamagnaat Ted Turner gaat de Wereldgezondheidsorgansatie WGO eenfonds oprichten om binnen de 24 uur ter plaatse te kunnen zijn wanneerergens op aarde een besmette ...
Nieuws

230 miljoen migranten in 2050, voorspelt IOM

Als je alle migranten in de wereld in één landzou stoppen, zou dat 'migrantenland' na China, India, de VS en Indonesië hetvijfde grootste land ter wereld zijn. De wereld telt nu immers zo'n 175miljoen ...
Nieuws

Lobbywerk houdt strengere regels voor olietankers tegen

Na de ramp met de olietanker Prestige voor dekust van Spanje vraagt iedereen zich af waarom enkelwandige roestbakken nogniet uit de vaart zijn genomen. Het antwoord is simpel: industriële groepenbesch ...
Nieuws

VN: water is mensenrecht, geen koopwaar

­ Water is een sociaal en cultureel goed en de toegang tot water een mensenrecht. Dat besliste de VN-comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten woensdag in Genève. De 145 landen die het ver ...
Nieuws

Rijke landen boycotten VN-onderzoek naar discriminatiezwarten

In Genève is deze week een nieuwe VN-Werkgroepover Mensen van Afrikaanse Afkomst van start gegaan. Zondervertegenwoordiger uit de industrielanden evenwel: de rijke landen zijnblijkbaar niet opgezet me ...
Nieuws

Oceanen almaar zieker op 20ste verjaardag Wet van de Zee

Het gaat niet goed met de wereldzeeën:vervuiling en overbevissing nemen toe, cruciale kustgebieden en koraalriffentakelen af en piraterij en grootschalige smokkeloperaties doen afbreuk aanhet imago va ...
Nieuws

Lariam-neurose in de VS

In De VS is een controverse ontstaan over denevenwerkingen van Lariam, een geneesmiddel tegen malaria dat af en toesterke hallucinaties en gevoelens van depressiviteit, angst, agressie enparanoia vero ...
Nieuws

Vernietiging van chemische wapens in gedrang door geldgebrek

Het internationale orgaan dat verantwoordelijkis voor de vernietiging van 70.000 ton chemische wapens zit in degeldproblemen. De Organisatie voor Verbod van Chemische Wapens (OPCW)verzorgt inspecties ...

Pagina's