Wereld

Nieuws

Een beknopt overzicht van historische precedenten - analyse

Nu de internationale rechtsorde eventjes failliet lijkt, heerst ook in Washington het gevoel dat er een bladzijde in de geschiedenis wordt omgedraaid. Wat er op de volgende pagina staat weet niemand, ...
Nieuws

Wereldbank probeert angel uit privatiseringsdebat te halen

Volgens de Wereldbank is het niet belangrijk of hetgeld voor de verdubbeling van de investeringen in drinkwatervoorziening diede komende 20 jaar nodig is in de wereld, van de overheid of van privatein ...
Nieuws

Koehandel rond Irak bedreigt zitting VN-Mensenrechtencommissie

De nakende oorlog tegen Irak legt een zware hypotheek op de 59ste zitting van de VN-Mensenrechtencommissie die vandaag (maandag) in Genève begint en tot 25 april duurt. Mensenrechtenorganisaties vreze ...
Nieuws

Wereldwaterforum start met oproep tot “blauwe revolutie”

­ Het Wereldwaterforum in de Japanse stad Kyoto is zondag begonnen met een oproep tot een “blauwe revolutie”. Het is tijd om de beloften en de doelstellingen van de Duurzaamheidstop vorig jaar in Joha ...
Nieuws

Watercrisis is inzet van derde Wereldwaterforum – achtergrond

Zondag gaat in Japan het derde Wereldwaterforum van start. De inzet is niets minder dan een collectief actieplan om een schuld van de internationale gemeenschap in te lossen: Tegen 2015 het aantal men ...
Nieuws

Overleven de VN getouwtrek tussen uni- en multilateralisme? - analyse

De opties voor de ontwapening van Irak, eenmultilateraal inspectieregime of een unilateraal militair optreden van deVerenigde Staten, weerspiegelen een spanning die zich sinds het aantreden vanpreside ...
Nieuws

Japan wil een verdubbeling van de uitgaven voor water

Tijdens het komende Wereldwaterforum in Kyoto zal gastland Japan aandringen op een verdubbeling van de wereldwijde investeringen in de dienstverlening en infrastructuur op het vlak van watervoorzienin ...
Nieuws

China groeipool van international toerisme

Het toerisme in Azië en de regio van de Stille Oceaan doet groeicijfers optekenen die dubbel zo hoog zijn als het wereldgemiddelde. Met name China - en waarschijnlijk ook India - worden in de toekomst ...
Nieuws

Veiligheidsraad op sterven na dood - analyse

De Verenigde Naties zijn een wankele politieke instelling die enkel overleeft dankzij de goodwill en het genoegen van de grootmachten. Zo karakteriseerde een Peruaans diplomaat de multilaterale organi ...
Nieuws

Het Pakistaanse dilemma - analyse

Aan de vooravond van de stemming in de V-raad over een tweede VN-resolutie, staat Pakistan als één van de zes 'onbesliste' landen voor een verscheurende keuze. Volgens sommigen moet het na de uitgebre ...
Nieuws

Geheime studie over gebruik nucleaire wapens in Vietnam geldt ookvoor Irak

Het gebruik van zogenaamde tactische nucleairewapens bij een oorlog in Irak is even catastrofaal voor de globalebelangen van de Verenigde Staten als dat in de jaren zestig het geval was inVietnam. Dat ...
Nieuws

Ontwikkelingslanden gefrustreerd over blokkering van 'hun' onderhandelingsronde

Veel ontwikkelingslanden zijn gefrustreerd over het vastlopen van de onderhandelingsronde van Doha, de gesprekken over een verdere liberalisering van de wereldhandel. De Wereldhandelsorganisatie doopt ...

Pagina's