Wereld

Nieuws

Vraag naar olie blijft zeker nog twee decennia stijgen

De deelnemers aan het Wereld Aardolie Congres dat donderdag in Rio de Janeiro werd besloten, zijn in een optimistische stemming naar huis teruggekeerd. De oorlogsdreiging in Irak en de aanhoudende kri ...
Nieuws

Ngo's reageren bitter op verwaterd actieplan

In Johannesburg is het langverwachte actieplan nu zo goed als rond. Lowell Flanders, een VN-ambtenaar die de onderhandelingen op de voet volgt, maakte bekend dat er overeenstemming is over alle thema ...
Nieuws

Nieuwe WHO-chef ontvouwt ontwikkelingsagenda

De ontwikkelingslanden moeten ook na 2004 nog kunnen rekenen op technische ondersteuning om beter hun mannetje te staan bij internationale handelsonderhandelingen, en de Wereldhandelsorganisatie (WHO ...
Nieuws

Wissel van de wacht bij WHO wekt veel hoop

Sinds gisteren (1 september) ligt de leiding vande Wereldhandelorganisatie (WHO) in handen van een nieuwedirecteur-generaal. Supachai Panitchpakdi is een naam die minder lekker inde mond ligt dan die ...
Nieuws

Rio +10 of Rio -10 ? Propagandastrijd over succes Top van de

De wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg gaat zijn laatste week in en VN-vertegenwoordigers doen er alles aan om het resultaat van Rio +10 in een gunstig daglicht te stellen. Tot frustr ...
Nieuws

Veel steun voor Wereldwijd Beschermingsfonds voor landbouwgewassen

Het aantal landbouwgewassen in de wereldloopt snel terug: ongeveer drievierde van de gewassen die verbouwd werden in1900 is intussen verdwenen en die trend versnelt nog. Er is een adequaatmiddel om de ...
Nieuws

Jeffrey Sachs pleit voor minder politiek gekrakeel en meeronderzoek

De strijd tegen de armoede en demilieuvervuiling verloopt zo moeizaam omdat er te weinig geld geïnvesteerdwordt in het wetenschappelijk onderzoek in de ontwikkelingslanden. Dat is destelling van de be ...
Nieuws

België krijgt 20ste plaats in Corruptie Perceptie Index 2002

De corruptie van de overheidsdiensten zit opwereldvlak in de lift en is in bepaalde ontwikkelingslanden zo groot dat zede ontwikkeling van de economie belet. Dat is de conclusie van TransparancyInter ...
Nieuws

'Verkeer wordt binnen 20 jaar derde grootste doodsoorzaak'

Elk jaar komen er in de hele wereld meer dan eenmiljoen mensen om bij verkeersongevallen. Veruit de meeste dodelijkeverkeersslachtoffers vallen in de ontwikkelingslanden, zo blijkt uit eenrapport van ...
Nieuws

Is er nog leven voor VN-topconferenties na Johannesburg?

Milieu- en ontwikkelingsgroepen die zichin Johannesburg hebben verzameld naar aanleiding van de wereldtop voorDuurzame Ontwikkeling zijn allerminst gerust in de goede afloop van deconferentie. Bovendi ...
Nieuws

Ngo's gaan verdeeld naar wereldtop

Sociale en milieuorganisaties verzamelenmomenteel al in Johannesburg voor het Global Forum, het ngo-luik bij deWereldtop voor Duurzame Ontwikkeling. Zoals gewoonlijk gebeurt dat met denodige meningsve ...
Nieuws

Kyoto Protocol krijgt ritje in alcoholwagen

Duistland en Brazilië gaan inJohannesburg een akkoord ondertekenen over de productie van 100.000 wagensdie op suikerrietalcohol rijden. Duitsland financiert het project en krijgtdaarvoor zogenaamde em ...

Pagina's