Wereld

Nieuws

Luchtvervuiling is geen vies woord voor de Wereldbank

De Wereldbank trekt steeds meer geld uit voor de strijd tegen luchtvervuiling en het broeikaseffect, maar financiert tegelijk nog altijd grote afvalverbrandingsinstallaties die net het tegenovergestelde bewerken. Amerikaanse activisten eisen dat de Bank voorgoed een kruis maakt over die laatste soort van projecten.
Nieuws

Persvrijheid bevordert ontwikkeling - rapport Wereldbank

Een vrije en onafhankelijke pers is een goedezaak voor de economische ontwikkeling. Ze klaagt corruptie aan bijregerings- en bedrijfsleiders, geeft gestalte aan een publieke consensus enbiedt investeerders nuttige economische informatie, of het nu gaat om degroentenmarkt van Ghana of de kapitaalmarkt van New York. Dat stelt deWereldbank in zijn rap ...
Nieuws

'VN leveren beschamend huiswerk af over kindsoldaten'

Myanmar, Sri Lanka en Colombia tellen hetgrootste aantal kindsoldaten, zo blijkt uit een rapport van de Coalitie vooreen Halt aan het Gebruik van Kindsoldaten. Het werkstuk van de ngo-koepelbiedt een ontluisterend beeld over de situatie wereldwijd: zo'n 72rebellengroepen en legers in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa blijvenkinderen rekrutere ...
Nieuws

Hoge Noorden vergeven van zware metalen

Nergens krijgen mensen en dieren zoveel toxische stoffen binnen als in het arctische leefgebied van de Inuit in Canada en Groenland. De concentraties aan zware metalen en toxische chemicaliën vormen een bedreiging voor het immuunsysteem en de geestelijke en seksuele gezondheid van kinderen. Dat blijkt uit een studie van het in Noorwegen gebaseerde ...
Nieuws

Onrust onder ngo's over VN-participatie

Grote niet-gouvernementele organisaties (ngo's)zijn ongerust over het voornemen van VN-secretaris-generaal Kofi Annan om derol van ngo's in de Verenigde Naties te herbekijken. Ze vrezen dat de VN zaltoegeven aan de druk van sommige landen om de 'civiele samenleving' weergrotendeels buiten te sluiten als de wereldorganisatie over gevoeligeonderwerpe ...
Nieuws

VN zetten sputterend Kyoto-proces opnieuw op de agenda

Tien dagen gesoebat tussen rijke en arme landen op een VN-klimaatconferentie in het kader van het VN-Raamverdrag voor Klimaatbeheer (UNFCCC) draaide vorige vrijdag uit op een herlezing van het Kyoto-verdrag uit 1997, dat de geïndustrialiseerde landen verplicht de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Daarmee werd tot teleurstelling van ...
Nieuws

Discussie over ontwikkelingseffect migrantenspaargeld

Zijn de indrukwekkende bedragen die veelsuccesrijke migranten uit ontwikkelingslanden naar huis sturen echt eenweldaad voor die landen? Over die vraag is in Caribische enNoord-Amerikaanse academische kringen een hevige discussie aan de gang.
Nieuws

Voortaan zijn alle bossen heilig voor de Wereldbank

De Wereldbank heeft donderdag een nieuw bosbouwbeleid bekend gemaakt dat de oppervlakte van beschermde woudgebieden in de ontwikkelingslanden gevoelig moet uitbreiden en miljoenen mensen uit de armoede zou moeten kunnen halen. De Bank wil niet langer alleen geld ter beschikking stellen voor projecten in beschermde of bijzonder waardevolle bosgebied ...
Nieuws

Overbevissing vernietigt eiwitten van de armen

De meest gegeten vissoorten kunnen tegen 2020 vier tot 16 procent duurder worden, een gevolg van overbevissing en van de bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden die de vraag zal doen toenemen. Dat stellen het WorldFish Centre en het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in een gisteren (donderdag) gepubliceerd rapport. Slechts nieu ...
Nieuws

Europa en ontwikkelingslanden trekken klimaatonderhandelingen weervlot

Gezamenlijke inspanningen van de EuropeseUnie, China en de ontwikkelingslanden lijken ervoor te zorgen dat hetprotocol van Kyoto toch een centrale plaats krijgt in de Verklaring vanDelhi. Dat document wordt het belangrijkste product van de tiendaagseklimaatconferentie die vrijdag in de Indiase hoofdstad wordt besloten.Eerder was grote consternatie ...
Nieuws

2002 barslecht jaar voor koraalriffen

De koraalriffen hebben het dit jaar in alleoceanen zwaar te verduren. Tot dusver werden 430 gevallen van verblekingvastgesteld, een teken dat de miljarden diertjes die in banken samengeklitzijn, de geest beginnen te geven. Het verschijnsel wordt in verband gebrachtmet de opwarming van de aarde.
Nieuws

Recht op voedsel blijft papieren principe

De VN vinden dat het nog eens mag benadruktworden: het recht op voedsel wordt wereldwijd aan de lopende bandgeschonden. In een maandag gepubliceerd rapport gipst Jean Siegler, eenSpeciale Verslaggever van de VN-Mensenrechtencommissie, vooral de rijkelanden omdat ze hun herhaalde beloften niet nakomen om de honger de werelduit te helpen. De VN stell ...

Pagina's