Klimaat

Reuters
Nieuws

Pakistan vreest opnieuw zware overstromingen

Pakistan is nog niet hersteld van de verwoestende overstromingen van vorig jaar en moet zich nu schrap zetten voor nieuwe moessonregens. Vorig jaar werden miljoenen mensen dakloos. Dit jaar kunnen opn ...
Nieuws

Brazilië laat enorm windpotentieel liggen

Brazilië is een voortrekker in het aanboren van uiteenlopende hernieuwbare energiebronnen, maar voor de mogelijkheden van windkracht is het land zo goed als blind. Brazilië heeft nauwelijks expertis ...
Nieuws

"Zuidelijk Afrika kan meer doen met zijn water"

Zuidelijk Afrika maakt niet optimaal gebruik van zijn watervoorraden. Er is voldoende water, maar de gebrekkige infrastructuur leidt tot tekorten.
Zach Lipton
Nieuws

Toerisme en klimaatverandering bedreigen Antarctica

Toerisme en klimaatverandering zijn de twee grootste zorgen van milieuorganisaties en regeringen die het Antarctisch Verdrag ondertekenden dat vijftig jaar geleden in werking trad. Afgevaardigden van ...
shrapnel1
Analyse

‘CO2 uitstoten is even onethisch als de slavernij’

Voor een deskundige in de opwarming van de aarde is David Archer een opvallend koel karakter. Als professor in de geofysica aan de Universiteit van Chicago luidt hij geregeld de alarmbel over de staat ...
www.hubbertpeak.com/Helga Orinx
Analyse

Europa moet afkicken van olieverslaving

‘Als we niet snel in actie komen, zullen we in de nabije toekomst wellicht gedwongen worden om onze mobiliteit en onze import uit andere delen van de wereld drastisch in te krimpen.’ Zo klonk het drei ...
World Economic Forum
Analyse

Op weg naar een groene economie

'De stap naar dertig procent emissiereducties niet zetten, is weigeren om in actie te komen', vindt UNEP directeur Achim Steiner. Voor Steiner moeten alle krachten gebundeld worden om te komen tot een ...
Nieuws

Mauritaanse hoofdstad bedreigd door zee

Al vijf jaar lang wordt de Mauritaanse  hoofdstad geteisterd door de stijging van de zeespiegel. Er zijn steeds meer overstromingen, sommige zones van de stad veranderen in moeras en steeds meer ...
Nieuws

Senaat geeft volle steun aan Financiële Transactietaks

Donderdag werd met een meerderheid van stemmen de resolutie voor de invoering van de Financiële Transactietaks goedgekeurd in de Belgische Senaat. Deze taks kan veel extra middelen opleveren voor een ...
Reuters
Nieuws

"CO2-emissiemarkt is een mislukking"

CO2-emissiemarkten, die twintig jaar geleden werden geïntroduceerd om de uitstoot van CO2 door de industrie te verminderen, werken niet, zeggen deskundigen. Daarnaast zijn ze ook gevoelig voor fraud ...
Europees Parlement
Nieuws

Europese lobby’s beletten reductie van broeikasgassen

De klimaatvoornemens van de EU worden ondermijnd door Europese lobby’s. Zij verzetten zich met hand en tand tegen een verdere reductie van uitstootgassen. Bovendien blijft de EU vasthouden aan milieuo ...
Nieuws

Brazilianen willen geen versoepeling boswet

Het Braziliaanse parlement debatteert over de versoepeling van de boswet om zo in sommige gebieden meer ontbossing mogelijk te maken. De meeste Brazilianen willen dat president Dilma Rousseff daar haa ...

Pagina's