Klimaat

Opinie

Hebben de kapitalisten het klimaat opgegeven?

Dezer dagen vergadert de wereldgemeenschap in Cancún om zich te beraden over onze gezamenlijke toekomst. De tijd dringt, na het debacle in Kopenhagen kan de planeet zich niet veel meer permitteren. To ...
Nieuws

Latijns-Amerika zet bamboe in tegen klimaatverandering

Nu een wereldwijde overeenkomst over de aanpak van de klimaatverandering er niet lijkt te komen, zijn experts en activisten aangewezen op alternatieve maatregelen om de effecten van de klimaatverander ...
Nieuws

Europa staat open voor een verlenging van het Kyotoprotocol

In tegenstelling tot in Kopenhagen, lijkt er bij de EU nu wel openheid om te onderhandelen over een tweede engagementsperiode van het Kyotoprotocol. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Europa st ...
Nieuws

Grote klimaatmanifestatie Cancun brengt vooral Amerikanen op de been

Op de Internationale Klimaatactiedag kwamen honderden netwerken, organisaties en bewegingen samen in Cancun met een heel eenvoudige eis: een rechtvaardige oplossing voor de klimaatcrisis.
Nieuws

Duurzame groei moet Latijns-Amerikaans dilemma oplossen

De Latijns-Amerikaanse landen moeten water en vuur met elkaar verzoenen: ze willen hun uitstoot van broeikasgassen verminderen zonder hun economische en sociale ontwikkeling op te offeren. Experts ple ...
Nieuws

WikiLeaks legt Amerikaanse bezorgdheid rond teerzanden bloot

De beruchte WikiLeaks-documenten bevatten ook belangrijke informatie over de omstreden teerzanden in Canada. De Verenigde Staten blijken zich goed bewust van de gevolgen voor het milieu maar willen de ...
Nieuws

Cancun geeft fossiele brandstoffen ruim baan

De verbranding van fossiele brandstoffen wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Toch investeren landen nog miljarden dollars in het vinden en produceren van meer olie, ko ...
Nieuws

Ondergrondse CO2-opslag is "valse oplossing" voor Cancun

Er zou in Cancun bijna een akkoord zijn over de opslag van broeikasgassen, als onderdeel van het Clean Development Mechanism (CDM) waarmee geïndustrialiseerde landen koolstofkredieten van ontwikkel ...
Nieuws

VS willen robben beschermen tegen klimaatwijziging

De kans is groot dat twee robbensoorten op de Amerikaanse lijst van bedreigde diersoorten komen als van gevolg van de klimaatwijziging. Tot dusver geniet alleen de ijsbeer om die reden bijzondere besc ...
Alma De Walsche
Nieuws

Het fragiele onderhandelingsproces

De tweede week van de klimaattop loopt, het ernstige werk moet deze dagen gebeuren. De persbriefings van maandag 6 december gaven een weinig bemoedigend beeld van het complexe onderhandelingsproces. D ...
Nieuws

Parlementsleden grote landen willen meer invloed op klimaatonderhandelingen

Parlementsleden uit de grote landen zouden graag meer betrokken worden bij de onderhandelingen over een internationaal klimaatakkoord. Dat viel het voorbije weekend te horen op een bijeenkomst die hee ...
Nieuws

's Nachts opstaan om water op te slaan

In El Salvador komt steeds minder water uit de kranen. De VN voorspellen dat het land steeds zwaarder zal getroffen worden door waterschaarste als gevolg van de klimaatwijziging. Mensen staat nu al 's ...

Pagina's