Shell waarschuwde zelf voor klimaatverandering

Oliebedrijf Shell wist al sinds 1986 dat de verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot klimaatschade, maar deed niets met die kennis. Dat blijkt uit een reconstructie die vandaag is verschenen op de journalistieke website de Correspondent.

Will Lane (CC BY-SA 3.0)

Uit interne documenten blijkt dat Shell al ruim dertig jaar weet heeft van de schadelijke gevolgen van gas- en oliewinning voor het milieu en hier in 1991 zelfs een film over maakte. In die film, Climate of Concern, wordt gewaarschuwd wordt voor overstromingen, hongersnood en klimaatvluchtelingen als gevolg van de opwarming van de aarde.

In de film die vertoond werd op scholen en universiteiten, wordt ook in verwezen naar de consensus die onder wetenschappers bestaat over de opwarming van de aarde.

Twijfel zaaien

Vijf jaar eerder hadden Shell-medewerkers al een vertrouwelijk rapport opgesteld waarin ze stellen dat uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en schadelijke gevolgen voor de leefomgeving.

Ondanks de kennis die Shell bezat over de gevaren van het gebruik van fossiele brandstoffen, bleef het miljarden investeren in de vervuilende fossiele brandstoffenindustrie.

Ondanks de kennis die Shell bezat over de gevaren van het gebruik van fossiele brandstoffen, bleef het miljarden investeren in de vervuilende fossiele brandstoffenindustrie. Ook werkte het bedrijf in de jaren negentig volgens de Correspondent doelbewust mee aan campagnes om twijfel te zaaien over de klimaatwetenschap.

Shell zegt in een reactie dat het klimaatstandpunt van het bedrijf bekend is en dat het ‘de klimaatuitdaging en de rol die energie speelt in het garanderen van een goede levenskwaliteit erkent.’ Het bedrijf roept op tot een ‘effectief beleid om de CO2-uitstoot door bedrijven en consumenten te verlagen’ en het benutten van ‘mogelijkheden zoals belasten van uitstoot en emissiehandel.’

Bekijk hier de hoogtepunten uit de film Climate of Concern.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift