‘Het is een bom die nu in ons gezicht ontploft’

Waar de klimaatverandering toeslaat, volgt de honger

UN Photo/Stuart Price (CC BY-NC-ND 2.0)

In de tien landen waar de klimaatcrisis het hardst toeslaat, is de acute honger de voorbije zes jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de ngo Oxfam. 

Volgens Oxfam is dat een rechtsreeks gevolg van de opwarming van de aarde. ‘De klimaatverandering is niet langer een tikkende tijdbom, het is een bom die nu in ons gezicht ontploft’, zegt Oxfam-directeur Gabriela Bucher. ‘Extreem weer zoals droogte, cyclonen en overstromingen - die in de afgelopen vijftig jaar zijn vervijfvoudigd - komen vaker voor en zijn dodelijker.’

Ze verwijst naar een eerder onderzoek van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Daarin werd vastgesteld dat het aantal rampen in de afgelopen halve eeuw met een factor vijf  is toegenomen, gedreven door de klimaatverandering en extreem weer. 

‘Voor miljoenen mensen die al te kampen hebben met conflicten en economische crises, worden herhaalde klimaatschokken fataal.’

Levensgevaar

In de tien landen die daar de voorbije twintig jaar het vaakst werden door getroffen, lijden vandaag 48 miljoen mensen acute honger, tegenover 21 miljoen zes jaar geleden. Acute honger houdt in dat mensen gevaarlijk ondervoed zijn als gevolg van een hongersnood, crisis, natuurramp of oorlog. Het betekent een rechtsreeks levensgevaar en volgens het Oxfam-rapport staan 18 miljoen van hen op de rand van de hongerdood.

Volgens het rapport worden vooral kleinschalige landbouwers getroffen door de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande honger. Omdat ze van hun eigen land leven zijn ze uitermate kwetsbaar voor mislukte oogsten of natuurrampen. Ze verliezen vaak hun huis, inkomen of toegang tot voedsel bij extreme weerfenomenen. 

‘Voor miljoenen mensen die al te kampen hebben met conflicten en economische crises, worden herhaalde klimaatschokken fataal. Klimaatrampen overtreffen het vermogen van arme mensen om hiermee om te kunnen gaan en drijft hen dichter bij de hongerdood’, aldus Bucher.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift