Wie is bang van… de mondige medewerker?

‘Laten we het dus even over dat vertrouwen hebben. Wie moet er precies wie vertrouwen?’ Een dringende vraag van Sarah Scheepers naar aanleiding van het ontslag van Rachida Lamrabet bij Unia. 

Guido van Nispen (CC BY 2.0)

Optocht tegen racisme in Amsterdam (2015)

Op 22 maart kwam Rachida Lamrabet in het oog van de storm terecht, meer bepaald de oorlog tussen de NVA en Unia. Buiten haar functie als juriste gaf ze als auteur en filmmaker een interview in Knack over haar artistieke werk. Daarin verdedigt zij het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun eigen lichaam en hun keuzevrijheid om dat al dan niet te bedekken. Een standpunt dat overigens gedeeld wordt door meerdere vrouwen, middenveldorganisaties en mensenrechtenexperts/academici.

Het probleem is niet de mening of de individuele persoon van mevrouw Lamrabet, zoveel is duidelijk. Zij dient waarvoor anderen voor haar al dienden: om te tonen wie er baas is, en wie moet gehoorzamen. 

Op de vooravond van 3 april werd dan bevestigd wat velen vreesden: Rachida Lamrabet is niet langer juriste bij UNIA. Het is tot een “vertrouwensbreuk” gekomen, zo lezen we in de pers. Net zoals het ook al tot een vertrouwensbreuk kwam tussen Alona Lyubayeva en de Vlaamse regering. En Lyubayeva vervolgens de laan werd uitgestuurd.

Laten we het dus even over dat vertrouwen hebben. Wie moet er precies wie (niet) vertrouwen, en waarom?

Moed en vertrouwen

Een mensenrechtenorganisatie als Unia bestaat om erover te waken dat mensen niet gediscrimineerd worden op basis van criteria als etniciteit, religie, hun politiek voorkeur, hun mening, hun seksualiteit, etc. Wie vermoedt slachtoffer te zijn van discriminatie, kan deze instelling inschakelen om zich te beschermen. Of kon dat.

Een instelling die niet de moed toont om haar eigen werknemers te beschermen, hoe dapper gaat die precies in de bres springen voor anderen?

Want laten we eerlijk zijn, het wordt ons wel heel moeilijk gemaakt om nog de verdediging op te nemen van Unia. Een instelling, met aan het roer een gepolitiseerd bestuur, die niet de moed toont om haar eigen werknemers te beschermen, hoe dapper gaat die precies in de bres springen voor anderen? Ons vertrouwen in deze instelling is op z’n zachtst gezegd zoek.

Politici met de portefeuille Gelijke Kansen hebben bij uitstek als opdracht om maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden en bij te dragen tot een inclusieve samenleving, door onder andere instellingen als Unia en departementen als de Vlaamse Dienst Diversiteitsbeleid hun job te laten doen. En door een gelijkekansen-middenveld in stand te houden en te beschermen dat dag in dag uit werkt aan het verbeteren van de positie van mensen in kwetsbare posities.

Die instellingen, dat middenveld en hun medewerkers vertrouwen erop dat zij dat werk kunnen doen, ook als hun mening of visie af en toe botst met de hand die hen voedt. Want daar zijn we toch zo fier op, niet? Dat we niet in een land wonen waar je vervolgd wordt voor een afwijkende mening? Ook dat nodige basisvertrouwen in onze politici is zoek. Deze heksenjacht op andersluidende stemmen maakt ons zeer boos en bezorgd. 

In de marge van de marge

En dat brengt ons uiteindelijk bij de mensen voor wie er instellingen als Unia, departementen als de dienst Diversiteitsbeleid, en middenveldorganisaties als Furia, ella, Uit de Marge, Hand in Hand, Minderhedenforum, Merhaba, Motief, Kif Kif, … bestaan.

Mensen wier stem we niet horen. Mensen in de marge van de marge. Mensen en jongeren van wie het vertrouwen in onze samenleving al lang zoek is, en die wij nog proberen te overtuigen van het tegendeel.

Het systeem werkt misschien niet perfect, rotte appels vind je overal, maar probeer vertrouwen te hebben, de instellingen zijn er ook voor jou, om jou te beschermen.

We zien week na week hoe onze basisrechten en de instellingen die deze bewaken aan een rázend tempo afgebroken worden. 

Hoe moeten wij deze boodschap precies nog overtuigend verkondigen, nu het erop lijkt dat zij gelijk krijgen? Dat mensen in de pas moeten lopen of anders de laan worden uitgestuurd? Dat je beter je hoofd niet boven het maaiveld uitsteekt als je je broodwinning wil behouden? Dat instellingen die onze veelgeroemde basisrechten helpen bewaken, onder vuur liggen?

We zien een aanval op de waakhond van de mensenrechten, en hoe die waakhond zeer snel een schoothond wordt. We zien week na week hoe onze basisrechten en de instellingen die deze bewaken aan een rázend tempo afgebroken worden.

Het recht op het beleven van je religie: onder vuur.

Het recht op arbeid: onbestaande.

Het recht op een woning: dat maken we voorwaardelijk.

Het recht op een nationaliteit: enkel indien je het examen passeert.

Het recht op een waardig leven: vul zelf maar in.

Dus in plaats van het te hebben over het vertrouwen tussen een werkgever en een werknemer, tussen een ambtenaar en een minister, zouden we het beter hebben over hoe we in ‘s hemelsnaam nog tot een minimale vorm van vertrouwen kunnen komen tussen de inwoners van dit land en hun politieke vertegenwoordigers. Welk krediet verdienen die laatsten nog als hun ware gelaat openheid en democratisch debat muilkorft?

Hoe kunnen wij ons werk nog doen als we onze job kunnen verliezen wanneer we een kritische stem laten horen? We vrezen dat wie politieke druk wil aanklagen het professioneel en persoonlijk steeds moeilijker krijgt.

Wat zegt het over onze samenleving als we toelaten dat wie opkomt voor antiracisme en anti-discriminatie hiervoor aan de schandpaal wordt genageld in plaats van beschermd?

Deze opinie werd ook ondertekend door Bieke Purnelle, Ciska Hoet, Hasna Ankal, Ikrame Kastit, Furia vzw, ella vzw, Uit de Marge vzw.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

Rudi Dierick

Gaat het alleen over een ‘mondige medewerker’ die alleen maar het algemeen belang dient? En die dan al eens botst op poloitici die dat niet kunnen pruimen? Of gaat het ook over een conflicht rond de vraag wie de wet maakt? Martha schreef er alvast iets over op De Bron, met een verwijzing naar de exit van Dirk Van Melkebeke, zie op http://de-bron.org/content/lyubayeva-lamrabet-tegen-algemeen-belang

erik

Naar mijn ervaring is het probleem wat ik wat kort door de bocht “de Vlaamse middenkloter” noem. Dit zijn middenklassers van de post 68 generatie en hun kinderen, die maximaal hebben kunnen profiteren van de onrechtvaardigheden van het platte, neoliberale systeem. Dit is er enkel de voor stinkend rijken maar verstopt dit onder uitbuitings privilegies voor hen. Zij hebben hieruit een ganse reeks onhoudbare “voordelen” gepuurd, die nu onder vuur komen. Rechtse partijen wijten dit dan aan de sukkelaars van hetzelfde systeem die zogezegd de boel pluimen.

Maar wie is in die fermette in de groene rand gaan wonen? Wie zorgde daardoor voor de ruimtelijke wanorde en het verdwijnen van groene open ruimte? Wie verpest er daarom onze lucht met z’n fijnstoffabriekskes - auto genoemd, het water door in de gracht te kakken in overstromingsgebieden? Wie vreet er tonnen met Braziliaanse roofbouw soya gevoerd vlees? Wie profiteert van het matheuseffect qua studiebeurzen, isloatiepremies, groenestroompremies, e.d.? Wie kan er goedkoop profiteren van Spanjes vastgoedcrisis?

Niet de vluchteling, denk ik, maar wel de kortzichtige klootjesvlaming die enkel aan zijn eigen kortzichtig voordeel denkt.

Net dit type mensen steunt ook politieke partijen die andersdenkenden broodroven. Deze partijen beloven immers die onhoudbare privilegies te verdedigen, terwijl zij eigenlijk enkel de agenda van de superrijken uitvoeren. Maar daar dienen dan de “Temptation island, Familie en Tom Testeron” voor. Panem et circenses zeker?

Peter V an den ...

Het politiek correcte denken , werkt niet meer eens je in aanraking komt met gemeenschappen die te maken hebben met de Islam. Dit is geen wensbeeld, dit is realiteit en zolang deze realiteit niet onder ogen wordt gezien, zullen wij deze problemen blijven beleven.

Ik moet ook vaststellen dat de meeste moslims correct handelen of althans trachten. Maar waarom zijn er hier meer hoofddoeken te zien dan in b.v.b. Marokko ? Waarom zijn de daders van specifieke daden tegen onze Westerse gemeenschap steeds afkomstig uit dezelfde landen?

Wij hebben dagelijks te maken met moslims, die niet lijken op moslims, maar toch handelen zij verschillend t.o.v. de Belgische equivalenten. Dit is aanvaardbaar , indien het niet was dat als zij een vinger krijgen dat zij een hand nemen. En als er dan niet gereageerd wordt nemen zij de arm etc. Wij hebben dus een zeer krachtige correctie meegemaakt, Geen ontslag, maar de meeste mensen vroegen er wel om  

Die UNIA zaak verwondert mij dus niet, het discours van de onhandige Homans met andere instanties verwondert mij ook niet.

Wat ik wel pijnlijk vind is dat de pers niet alle elementen naar voor brengt, trouwens na heel de heisa rond Erdogan in de Turkse gemeenschap had men toch moeten begrijpen en zich niet schuilen achter politieke correctheid ? Maar ja , het toch zo’n gemakkelijk excuus, je moet er zelfs niet bij nadenken.

LEES OOK

© Brecht Goris
‘Het lijkt alsof we er razendsnel en radicaal op achteruit gaan wat betreft ons vermogen om het respectvol en empathisch oneens te zijn.’ MO*columniste Bieke Purnelle legt de vinge
© Geert Torremans
Terwijl in Congo een gigantische vluchtelingenstroom op gang is gekomen, ligt het aantal Congolese asielaanvragen en -erkenningen in België aan de lage kant.

Meest recent van Sarah Scheepers

© Sarah Scheepers
Internationale vrouwenstaking, want oefening baart kunst
‘Waarom organiseren jullie een vrouwenstaking op 8 maart?’ Het is een beetje een vreemde vraag. Waarom niet? Waarom zouden we geen vrouwenstaking organiseren?