Afrika

Nieuws

Kenia wil Waarheids- en Verzoeningscommissie

De kans is groot dat Kenia, in navolging vanZuid-Afrika, Rwanda en Sierra Leone, een Waarheids- en Verzoeningscommissiekrijgt. Het voorstel om zo'n instelling op te richten, wordt deze weekvoorgelegd aan de nieuwe Keniaanse regering. Bij de duizenden Kenianen dieonder president Daniel arap Moi werden gemarteld en bij de nabestaanden vande repressie ...
Nieuws

Hyperinflatie doet Zimbabwe duizelen

Geld afhalen is in Zimbabwe een bezigheid geworden die enkele dagen in beslag kan nemen. Een pinautomaaat spuwt maximum tienduizend Zimbabwaanse dollar uit – vroeger een behoorlijk bedrag maar nu nog amper 3,5 euro. De nationale munt is 4 keer minder waard dan in het begin van dit jaar en tegen eind 2003 zal de inflatie 800 procent bedragen, voorsp ...
Nieuws

Oppositie tracht president te verdrijven met juridisch steekspel

Terwijl de anti-corruptiecampagne van de Zambiaanse president Levy Mwanawasa op volle toeren draait, kijkt de president zelf aan tegen een groot corruptieschandaal. Mwanawasa stond vorige week in de beklaagdenbank - niet in een rechtszaak maar in het parlement. En er volgt meer, belooft de oppositie.
Nieuws

Lockerbie-regeling kan nieuw VN-dispuut tussen Frankrijk en VS uitlokken

Frankrijk heeft in bedekte termen gewaarschuwd dat het zijn vetorecht zal gebruiken om te vermijden dat de sancties tegen Libië worden opgeheven. Frankrijk wil herstelbetalingen voor de aanval op een Frans passagiersvliegtuig in 1989 die vergelijkbaar zijn met de herstelbetalingen die Groot-Brittannië vorige week in de wacht sleepte voor de Lockerb ...
Nieuws

Onenigheid over overgangsbestuur voor Liberia

Er komt veel kritiek op een voorstel omLiberia minstens twee jaar lang door de VN te laten besturen alvorens deLiberianen de zaak weer helemaal zelf in handen te geven. Binnen de VNworden voor en tegen van het uitroepen van Liberia tot een VN-mandaatgebiedal informeel afgewogen, maar verscheidene actiegroepen enmensenrechtenorganisaties zijn niet e ...
Nieuws

Kinderhandel neemt toe

Hulporganisaties maken zich zorgen dat kinderhandel steeds meer slachtoffers maakt in Mozambique. Volgens Terre des Hommes, een organisatie die onder meer werkt rond de kinderhandel in Zuidelijk Afrika, voeren gespecialiseerde bendes elk jaar ongeveer 1000 kinderen uit Mozambique naar bordelen in Zuid-Afrika en andere landen. Zelfs Chinese en Rus ...
Nieuws

Ambtenaren dreigen met staking van onbepaalde duur

Vorige week zijn de ambtenaren in Zambia voor drie dagen in staking gegaan de zoveelste actie sinds maart. Per dag verloor de Zambiaanse overheid de afgelopen weken meer dan een miljoen euro door dergelijke werkonderbrekingen. De volgende actie zou een week kunnen duren, en als ook die niets oplevert, dreigen de vakbonden met een staking van onbepa ...
Nieuws

Taylor blijft een gezocht man

Het VN-tribunaal voor Oorlogsmisdaden in Sierra Leone verzekert dat de vervolging van de Liberiaanse ex-president Charles Taylor doorgaat. Dat Taylor maandag aan een ballingschap in Nigeria begon, verandert niets aan de zeventienvoudige aanklacht voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van het internationaal humanitair ...
Nieuws

Afrikaanse anglicanen slikken homoseksuele bisschop niet

De wijding van de homoseksuele priester Gene Robinson als anglicaanse bisschop in de Amerikaanse staat New Hampshire ligt zwaar op de maag van de Afrikaanse anglicaanse kerk. Aartsbisschop Bernard Malango, het hoofd van de anglicanen in Centraal-Afrika, dreigt met een breuk als de aanstelling van Robinson niet ingetrokken wordt.
Nieuws

'Onpartijdigheid Rwanda-tribunaal in gevaar'

Mensenrechtenorganisaties roepen de VN-Veiligheidsraad op de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het internationaal Rwanda-tribunaal te verzekeren. Die komt volgens hen in gevaar door indirecte druk van VN-lidstaten en secretaris-generaal Kofi Annan om geen militairen te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. De Verenigde Staten ...
Nieuws

VN staan machteloos tegen gebruik van huurlingen

Hoewel de Verenigde Naties het gebruik van huurlingen herhaaldelijk veroordeelden, blijft hun aantal stijgen, zo meldt speciaal VN-rapporteur Enrique Bernales Ballesteros in een document voor de Algemene Vergadering van de VN in september. De premiejagers hebben momenteel twee politieke leiders in het vizier: de voormalige Iraakse president Saddam ...
Nieuws

‘Fors mandaat voor vredesmacht Liberia is essentieel’

De VN-vredesmacht voor Liberia moet een stevig mandaat krijgen en zeker 12.000 manschappen tellen. Dat stellen VN-medewerkers en hulporganisaties. De VN willen een valse start zoals in Sierra Leone vermijden.

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.