Klimaat

Nieuws

Ontwikkelingsrapport Wereldbank krijgt tegenwind

Het World Development Report 2010 van de Wereldbank roept de rijke landen op om een leidersrol op te nemen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Veel ontwikkelingslanden en milieuorganisaties staan echter sceptisch tegenover de makelaarsrol die de Bank zichzelf toekent.
Nieuws

Overdracht van groene technologie blijft holle slogan in Afrika

Volgens het protocol van Kyoto moeten de industrielanden groene technologieën overdragen aan arme landen om hen te helpen bij de strijd tegen de klimaatverandering. In de praktijk komt daar weinig van terecht, klagen ingenieurs in Mali. Nabouwen, net als China dat deed, is volgens hen de enige uitweg.
Nieuws

India bereid tot 'vrijwillige' uitstootbeperking

India is bereid op vrijwillige basis eenzijdige maatregelen te treffen om de groei van zijn uitstoot van broeikasgassen in te perken. Het land zou daartoe ook doelstellingen willen vastleggen. Volgens de Indiase website Indiatimes denkt milieuminister Jairam Ramesh na over een wetsvoorstel in die zin.
Nieuws

Aantal Europese banen in windenergie is verviervoudigd sinds 2003

De windenergiesector in de Europese Unie heeft zijn aantal banen meer dan verviervoudigd in vijf jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Windenergievereniging (EWEA) en de Spaanse Universiteit van Alcalá. Ondanks de Europese opmars blijft er een tekort aan deskundigen.
Nieuws

Bomen van Afrikaanse boeren worden goud waard

Als de internationale gemeenschap het ernstig meent met de strijd tegen de klimaatverandering, kan het behoud van de boombestanden in Afrika veel geld opleveren. Afrikaanse landen met weinig oerwoud maken zich sterk dat er ook een vergoeding moet komen voor het aanplanten van bomen op landbouwgrond.
Nieuws

Ontwikkelingslanden wrevelig over VN-Klimaattop

Verscheidene ontwikkelingslanden reageren achterdochtig op de plannen van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon met zijn eendaagse klimaattop op 22 september in New York. De bijeenkomst moet de cruciale klimaatconferentie van eind dit jaar in Kopenhagen helpen voorbereiden, maar diplomaten uit het Zuiden mopperen dat de VN-baas de spelregels van zijn ...
Analyse

Wereld reageert te traag op klimaatdreiging

De wereld moet per jaar 500 tot 600 miljard dollar extra uittrekken voor de strijd tegen de klimaatverandering en de aanpassing aan de gevolgen ervan, want de klimaatverandering vormt een 'existentiële bedreiging'. Elk jaar sterven al meer dan 300.000 mensen aan gevolgen van het proces.
Nieuws

Biogas begint Argentijnse klimaatzonden weg te wassen

Argentinië kan een troef maken van zijn grootste klimaatprobleem. De mest van de eindeloze kuddes vee in het land is een belangrijke bron van broeikasgassen, maar biogasinstallaties zetten diezelfde koeienvlaaien opeens om in een waardevolle brandstof. De eerste veekwekers hebben de stap al gezet, maar voor een grootschalige omschakeling ontbreekt ...
Nieuws

“Wereld reageert te traag op klimaatdreiging” (VN)

De wereld moet per jaar 500 tot 600 miljard dollar extra uittrekken voor de strijd tegen de klimaatverandering en de aanpassing aan de gevolgen ervan. Dat zeggen de VN in hun dinsdag gepubliceerde ‘World Economic and Social Survey 2009' (WESS). Volgens het rapport lijkt de internationale gemeenschap er nog niet van doordrongen hoe dringend die insp ...
Nieuws

Klimaatverandering maakt weerberichten nog belangrijker

Meer dan 2500 meteorologen en beleidsmakers uit 150 landen vergaderen deze week in Genève over initiatieven om de wereldbevolking beter voor te bereiden op de klimaatgrillen die haar te wachten staan. Vooral boeren in arme landen kunnen baat hebben bij betere weervoorspellingen en tijdige waarschuwingen voor nakende droogte, overstromingen of storm ...
Nieuws

Warmere aarde bedreigt basisgewassen als maïs en soja

De opwarming van de aarde zal eerst tot grotere opbrengsten leiden van maïs, katoen en soja. Maar vanaf 29 graden zullen de oogsten van deze cruciale gewassen sterk achteruitgaan. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.
Nieuws

“Hst is geen antwoord op klimaatwijziging”

Massaal investeren in hogesnelheidstreinen is geen antwoord op de klimaatwijziging. Dat zeggen Zweedse experts in een pas gepubliceerd rapport.

Pagina's