Bisphenol A stof is al jaren erg omstreden, onder meer door haar hormoonverstorende eigenschappen

Europeanen hebben te veel BPA in het lichaam

Pexels (CC0)

Bisphenol A, kortweg BPA, is een chemische stof die alomtegenwoordig is in consumentenproducten zoals blikjes, plastic flessen, speelgoed, schoenen en papier.

De blootstelling van de Europeanen aan de chemische stof bisphenol A ligt veel te hoog en vormt een gezondheidsrisico voor miljoenen mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA).

Bisphenol A, kortweg BPA, is een chemische stof die alomtegenwoordig is in consumentenproducten zoals blikjes, plastic flessen, speelgoed, schoenen en papier. Maar de stof is ook al jaren erg omstreden, onder meer door haar hormoonverstorende eigenschappen. Uit recent onderzoek blijk dat de stof ook schadelijk kan zijn voor het immuunsysteem en de vruchtbaarheid. We worden er vooral via onze voeding en drinkwater aan blootgesteld, met name via blikvoeding.

Tot 100 procent

Het Europese milieuagentschap onderzocht de urine van 2756 Europeanen in elf lidstaten, waaronder Duitsland en Luxemburg. Daaruit bleek dat, afhankelijk van de lidstaat, 71 tot 100 procent van de proefpersonen een te hoge concentratie BPA vertoont. ‘De blootstelling onder de bevolking is de hoog, en vormt een mogelijk gezondheidsprobleem’, besluit het agentschap.

‘De blootstelling onder de bevolking is de hoog, en vormt een mogelijk gezondheidsprobleem.’

‘We zien dat bisphenol A een veel meer wijdverspreid risico vormt voor onze gezondheid an we tot nog toe dachten’, zegt EEA-directeur Leena Ylä-Mononen. ‘We moeten deze resultaten ernstig nemen en meer doen op het Europese niveau om onze blootstelling te verminderen aan chemicaliën die een risico vormen voor de gezondheid.’

Vruchtbaarheid

De EU maakt zich al langere tijd zorgen over het grootschalige gebruik van bisfenol A in allerlei consumentenproducten en de gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid. Sinds 2015 is de stof verboden in producten voor kinderen jonger dan drie jaar.

In april nog publiceerde het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) zijn laatste conclusies rond de gevaren van de stof. Daaruit bijkt dat BPA zelfs bij zeer lage doses het menselijke immuunsysteem kan beschadigen. Dat komt bovenop een aantal eerder ontdekte schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, zoals hormoonontregeling, verminderde vruchtbaarheid en allergische huidreacties.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift