Freelance journalist in Colombia
Ynske
Boersma

Ynske Boersma (Amersfoort, 1982) is freelance correspondent en reisschrijver in Latijns-Amerika. Ze reisde van Mexico naar Patagonië, woonde een tijd in Argentinië en sinds 2017 is haar standplaats Bogota, Colombia. Haar stukken verschenen in Volkskrant Magazine, One World, RD, Colombus Travel en Down to Earth Magazine.

alle artikels van Ynske Boersma