MO*auteurs

MO*redactie

De redactie van MO* vormt het hart van MO.be. De specialisaties van de leden van deze kleine ploeg vullen elkaar thematische en geografisch perfect aan.

Hoofdredacteur

Gie Goris is hoofdredacteur MO* en MO.be. Hij publiceerde de voorbije jaren vooral rond de regio Afghanistan, Pakistan en India

Afrika, natuurlijke reserves en grondstoffen

Arne volgt voor MO* Magazine en mo.be de regio Afrika, met een speciale focus voor natuurlijke reserves en grondstoffen.

Globalisering & wereldpolitiek, Oost-Azië, Centraal-Afrika

John Vandaele bericht over de sociale, ecologische, economische en bestuurlijke aspecten van globalisering.

Europese Unie en Oost-Europa

Pieter Stockmans volgt het mondiale optreden van de Europese Unie, het Europese vluchtelingenbeleid, de evoluties in Oost-Europa en de regio ten oosten van de EU.

Diversiteit en Noord-Afrika

Samira Bendadi schrijft voor MO* en MO.be over diversiteit in eigen samenleving en de regio Noord-Afrika.

E-mail: samira.bendadi@mo.be

Midden-Oosten & migratie

Tine focust op het woelige Midden-Oosten en volgt daarnaast het thema van asiel en migratie, van micro- naar macroniveau, op.

Klimaat en sociaalecologische transitie

Is historica en auteur van Het klein verzet (Epo, 2015), het verhaal van mensen die van Griekenland tot Denemarken in hun eigen wijk of stad, of met hun eigen bedrijf bewijzen dat een andere, socia

Online redacteur

Floris Van Cauwelaert is nieuwsmanager en eindredacteur van mo.be.

Webmaster 2.0

Kilian werkt als webmaster en -redacteur voor de website van MO* en houdt de website op technisch en inhoudelijk vlak draaiende.

Communicatieverantwoordelijke & redactiesecretaris

Jan Buelinckx werkt bij MO* als communicatieverantwoordelijke en redactiesecretaris.

Latijns-Amerika & ecologie
Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.
Noord-Afrika, onderwijs & diversiteit

Najet Boulafdal is arabiste en schrijft voor MO* over Noord-Afrika, Midden-Oosten en diversiteit in de samenleving.

MO*columnisten

De diverse ploeg MO*columnisten kijkt met een scherpe blik vanuit verrassende perspectieven naar de actualiteit en onze maatschappij.

MO*medewerkers