© Brecht Goris
Column

| Deutschland, was nun?

Dat Geert Van Istendael Duitsland en haar bevolking in het hart draagt is niet onbekend. Ook hij volgde met spanning de verkiezingen in het grootste land van Europa.
© Brecht Goris
Column

| Een zwarte vrouw met een tegendraadse mening, veel gekker moet het niet worden

‘Het lijkt alsof we er razendsnel en radicaal op achteruit gaan wat betreft ons vermogen om het respectvol en empathisch oneens te zijn.’ MO*columniste Bieke Purnelle legt de vinger o ...
© Brecht Goris
Column

| Autoloze zondag: Zoveel meer dan een dag zonder auto’s

Ik zit met ontwenningsverschijnselen. Zonder kijken schoot ik net nog de baan op. De autoloze zondag zindert duidelijk nog bij me na. Die dag dat de Brusselaar bijt in zijn stad als in een blozende ap ...
© Brecht Goris
Column

| Dingen die blijven

Gaan we alles recycleren, tot we een perfecte kringloop hebben, maar nog wel steeds evenveel plastic flesjes, vraagt MO*columnist Jan Mertens zich af. Of kunnen we naast recyclage van de dingen die ec ...
© Brecht Goris
Column

| Zwijg niet over machtsverschillen

Liefste lezers, zien jullie een systematiek in het monddood maken van mensen met een migratieachtergrond die ingaan tegen de gevestigde macht van witte elites? En als jullie die systematiek zien, waar ...
© Brecht Goris
Column

| Wat ons onderwijs kan leren van olifanten en bijen

‘Herleid wetenschap niet tot alleen maar technologie’, stelt MO*columnist Hans Van Dyck. Hij pleit met passie voor een grotere waardering van de “S” in STEM-programma’s voor het on ...
© Brecht Goris
Column

| Al dat moois, het is van iedereen

‘Van de pot gerukt. Gesjochten. Kierewiet. Krankjorum.’ MO*columnist Geert Van Istendael maakt zich druk over de kletterende (media-)ruzies over “culturele toe-eigening” of &ld ...
© Brecht Goris
Column

| Facebook en ik: it’s complicated.

Nadat ik het contract had getekend waardoor ik hier niet langer columniste ben maar halftijds redacteur klimaat bij MO* word, kwam nog een laatste vraag. Of beter: een niet afdwingbare verplichting di ...
© Brecht Goris
Column

| Het gevecht met mijn ergste vijand: mezelf

Sachli Gholamalizad zit in Beiroet, waar ze weer een grens verlegt in de strijd met haar eigen angsten en opgelegde normen. ‘Ik wil de façade van de norm doorboren, de holheid daarvan blootlegge ...
© Brecht Goris
Column

| Baas in eigen buik in de 21ste eeuw

In China vormt het huwelijk letterlijk de hoeksteen van de maatschappij. Toch is er een toenemende groep van alleenstaanden, die in de publieke opinie op dramatische wijze afgeschreven wordt als ...
© Brecht Goris
Column

| Ook met tranen in de ogen kan je strijden

Ik wil het in deze column niet hebben over het al dan niet afschaffen van de overblijfselen van het kolonialisme die nog zichtbaar zijn in België, want alles is al gezegd geweest. Dat dat echter niet ...
Column

| Checklist met de vragen die we vergeten stellen

Een artikel over schoolgaande kinderen die spijbelen om voor zusjes en broertjes te zorgen, wekt, voorspelbaar, verontwaardiging bij de Vlaamse lezer op. MO* columniste Bieke Purnelle vraagt zich af w ...

Pagina's