Duitsland toont Januskop in energiebeleid

Duitsland is het toonaangevende land in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en kan een voortrekker worden in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar beschermingsmaatregelen voor de vervuilende auto-industrie doen alle positieve maatregelen wegsmelten als sneeuw voor de zon.
Vorige week gaf het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uitsluitsel over de vraag wie of wat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Het antwoord is de mens, die te veel broeikasgassen uitstoot. In zijn nieuwe rapport brak het IPCC een lans voor een nieuw energiebeleid, door de productie van energie en het gebruik van elektriciteit en verwarming efficiënter te maken en de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen danig te verhogen.
Met name in Duitsland zijn de eerste sporen van dit nieuwe energiebeleid al te zien. In 2000 voerde het land een wet in om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen. Het gebruik van de zon, wind en biomassa als energiebronnen is sindsdien in Duitsland aanzienlijk toegenomen.
Volgens officiële cijfers zouden in 2006 tien miljoen gezinnen hernieuwbare energiebronnen hebben gebruikt. Dat is een kwart van de totale bevolking. Het verbruik van groene energie was goed voor acht procent van het totale energieverbruik in Duitsland.

Windturbines


Duitsland heeft windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 18.000 Megawatt, terwijl de oppervlakte aan zonnepanelen in Duitsland veertig procent uitmaakt van alle zonnepanelen in de EU. In 2006 zorgden deze hernieuwbare energiebronnen voor een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan tien miljoen ton. De overheid schat dat dit tegen 2012 zelfs 120 miljoen ton kan zijn.
Een hoopgevende trend, maar die kan helemaal worden teniet gedaan door andere beslissingen. Zo gaf de Duitse overheid onlangs de toestemming voor de bouw van een stroomcentrale bij Düsseldorf die bruinkool zal verbranden.
Bruinkool heeft een hoog zwavelgehalte, draagt bij aan zure regen en is de meest inefficiënte van alle fossiele brandstoffen. Voor milieuactivisten is deze beslissing van de overheid onverzoenbaar met het doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Duitse autolobby


Daarnaast blijft de Duitse overheid zich fel verzetten tegen de plannen van Europees commissaris Stavros Dimas, die strengere normen voor de CO2-uitstoot van nieuwe wagens wil invoeren. De gemiddelde CO2-uitstoot bij nieuwe wagens bedraagt nu 162 gram per kilometer. Tegen 2012 moest dat volgens Dimas 120 gram worden. De Duitse autolobby is er echter in geslaagd om de Duitse politici aan zijn kant te krijgen en het voorstel af te zwakken tot 130 gram.
De Duitse auto-industrie slaagt er als een van de weinige in Europa maar niet in om snel zuiverdere en zuinigere motoren te ontwikkelen. De Duitse constructeurs hebben al toegegeven dat ze hun eigen doelstelling om tegen 2008 wagens op de markt te brengen die slechts 140 gram CO2 per kilometer uitstoten, niet zullen halen.
“Het is een droevig feit dat de Europese auto-industrie haar eigen verbintenissen niet nakomt”, zei bondskanselier Angela Merkel daarover vorige week. Maar ze weigerde om het voorstel van commissaris Dimas te aanvaarden. “We kunnen geen algemene standaard invoeren voor alle wagens”, aldus Merkel, die kritiek kreeg dat haar betoog vooral diende om de Duitse autoreuzen Mercedes Benz en BMW te steunen.

Aankoop emissierechten


Duitsland verzet zich ook tegen het Europese plan om de aankoop emissierechten door Duitse ondernemingen te beperken tot een jaarlijks maximum van 453 miljoen ton voor de periode 2008-2012. Duitsland vraagt een limiet van 482 miljoen ton.
Sinds 2005 kunnen 12.000 grote industriële bedrijven in de EU emissierechten kopen en verkopen. Als ze minder broeikasgassen uitstoten dan de quota opleggen, kunnen ze die uitgespaarde hoeveelheid verkopen als emissierechten. Wie meer vervuilt, moet emissierechten aankopen. Hoge financiële tegemoetkomingen vanwege de Duitse overheid moedigen de industrie echter niet aan om de uitstoot te verminderen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2540   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift