'EU-landen moeten budget voor armoedebestrijding verdubbelen'

De Europese Unie en haar lidstaten moeten hun budget voor armoedebestrijding verdubbelen om de millenniumdoelstellingen te halen. Dat zegt CONCORD, een koepelorganisatie van 2000 Europese organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.
In de millenniumdoelstellingen (MDG’s) werd in 2000 afgesproken om de armoede in de wereld voor 2015 te halveren en onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren. Maar de resultaten zijn tot nu toe bedroevend, vinden de niet-gouvernementele organisaties. Ze zijn tegen het beleid van Europese donors om geld voor terrorismebestrijding op te nemen in de hulpprogramma’s.

De EU moet zich aan de afspraken houden en het juiste politiek signaal geven, namelijk dat we armoedebestrijding serieus nemen, zegt Louise Hilditch van Europe ActionAid in een verklaring. De ngo’s willen dat de EU een tijdschema overeenkomt waarin sneller wordt toegewerkt naar de afspraak die dertig jaar geleden met de Verenigde Naties is gemaakt, namelijk om 0,7 procent van het bbp te besteden aan ontwikkelingshulp

Wereldwijd leven 600 miljoen kinderen in armoede. Toch besteedde Europa in 2003 maar 0,35 procent aan overzeese hulp, zegt Hans Zomer Dochas, een Ierse netwerk van ontwikkelingshulporganisaties. De organisaties deden hun beroep op de EU nadat de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken begin deze week bijeen waren in Luxemburg. Ze spraken daar over de kwantiteit en kwaliteit van de officiële Europese ontwikkelingshulp (ODA).

De Europese Commissie zegt op koers te zitten als in 2006 gemiddeld 0,39 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan ontwikkelingshulp wordt besteed. Volgens de EC zal het budget stijgen van 31,5 miljard euro in 2004 naar 38,5 miljard in 2006. Dat betekent dat in 2006 0,42 procent van het bbp aan ontwikkelingshulp wordt uitgegeven.

Uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bleek vorige week echter dat het percentage in sommige EU-landen is gedaald. In België steeg het naar 0,61 procent, in Frankrijk naar 0,41 procent en in Groot-Brittannië naar 0,34 procent. De nieuwe Spaanse regering heeft aangekondigd de ontwikkelingshulp te verdubbelen, van 0,25 procent naar 0,5 procent in maart 2008.

De ODA nam in Oostenrijk af met 20,7 procent, Denemarken (12,8 procent), Italië (16,7 procent), Portugal (24,8 procent) en Zweden (14,1 procent). Een minimale afname was te zien in Finland (0,2 procent), Nederland (1,3 procent) en Spanje (4,6 procent). Op dit moment voldoen van de EU-landen alleen Denemarken, Nederland, Luxemburg en Zweden aan de VN-norm van 0,7 procent.

De budgetten voor ontwikkelingssamenwerking staan continu onder druk door binnenlandse prioriteiten en de korte termijnvisie van beleidsmakers, zegt Howard Mollet van BOND, een Brits netwerk van 280 ngo’s. Europa heeft de morele plicht om de ontwikkelingshulp te verhogen. De ngo’s vinden ook dat de Europese Commissie de coherentie tussen diverse beleidsterreinen moet bevorderen, zoals die tussen landbouw en handel enerzijds en ontwikkelingssamenwerking anderzijds.

Poul Nielson, EU-commissaris voor hulp en ontwikkeling, gaf vorige maand toe dat er weinig schot zit in pogingen om te komen tot effectievere ontwikkelingshulp. We praten al sinds 1974 over betere coördinatie van beleid en procedures op Europees niveau, zei hij. Het zijn dertig jaar vol goede bedoelingen geweest. Het wordt nu tijd om te handelen. Nielson voegde toe dat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel komt om de ontwikkelingshulp te ‘ontbinden’. Dat houdt in dat de ontwikkelingsprogramma’s niet meer standaard wordt uitgevoerd door bedrijven uit het donorland. Ontbinding zou de hulp goedkoper en efficiënter maken. (JS/PD)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift