Klimaatfondsen vaak doorspekt met controversiële beleggingen

Enkele duurzame klimaatfondsen die banken aanbieden, bevatten investeringen in kernenergie, biobrandstoffen, de wapenindustrie of in bedrijven die de mensenrechten schenden. Dat blijkt uit het rapport ‘Beleggers op hete kolen’ van Netwerk Vlaanderen en de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Friends of the Earth, Greenpeace en WWF.
Bij KBC, Fortis, Dexia en Van Moer Santerre vormen de nucleaire activiteiten van bedrijven geen beletsel om ze op te nemen in duurzame of groene fondsen. Van de onderzochte fondsen zijn die van Triodos de enige die garantie bieden op een kernvrije portefeuille.
E.ON, dat actief is in kernenergie en onlangs besliste een steencoolcentrale in de Antwerpse haven te willen bouwen, duikt op in een aantal fondsen die verkocht worden onder de noemer ‘Climate Change’ of ‘Alternative Energy’.

Wapenproducenten en mensenrechtenschendingen


Fondsen die verkocht worden als groen, duurzaam, klimaatvriendelijk,… sluiten niet noodzakelijk andere maatschappelijk betwistbare praktijken uit. Sommige onderzochte producten investeren o.m. in wapenproducenten (Danaher), maar ook in bedrijven die internationale verdragen of mensenrechten met voeten treden (Archer Daniëls Midland en Veolia)
‘Er is grote nood aan scherpere criteria en meer transparantie voor duurzame beleggingsfondsen,’ zeggen de auteurs van het rapport. ‘Dat moet helpen het kaf van het koren te scheiden. Nu dreigt een wildgroei aan duurzame fondsen, zonder dat er controle is op de inhoud ervan. Duurzame beleggingen verliezen hun geloofwaardigheid.’

Verantwoord investeren niet onmogelijk


Verantwoord investeren in klimaatoplossingen is niet onmogelijk. Heel wat fondsen beleggen in bedrijven die een voortrekkersrol spelen op vlak van energie-efficiëntie en duurzame energie-opwekking. Zo komt de windmolenproducent Vestas voor in verschillende van de onderzochte fondsen.
Er is geen enkel fonds dat aan alle strikte criteria voldoet, maar het Triodos Values Pioneer Fund komt uit de studie duidelijk als beste naar voor. Dat fonds heeft een duidelijke afbakening van welke bedrijven echt duurzaam zijn en onderwerpt alle bedrijven aan een uitgebreide screening. De organisaties onderzochten fondsen van Triodos, Van Moer Santerre, KBC, Dexia, Fortis en Delta Lloyd.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift