Vorig jaar werd Pakistan getroffen door een van de zwaarste klimaatrampen ooit

Miljoeneninvestering moet Pakistan weerbaarder maken voor overstromingen

Ali Hyder Junejo (CC BY 2.0)

In de zomer van 2022 stond een derde van Pakistan onder water na overstromingen.

Het Groen Klimaatfonds van de Verenigde Naties heeft, samen met partners zoals het WWF, in totaal 78 miljoen dollar vrijgemaakt voor Pakistan. Daarmee wil het de Pakistaanse overheid helpen om het land beter bestand te maken tegen de klimaatverandering.

Vorig jaar werd Pakistan getroffen door een van de zwaarste klimaatrampen ooit. Het land kende verwoestende overstromingen die een derde van het grondgebied onder water zetten en miljoenen huizen vernielden.

Een van de klimaatprojecten die recent door het Groen Klimaatfonds (GCF) werd goedgekeurd richt zich op dit Zuid-Aziatische land. Het wil 66 miljoen dollar in het land investeren.

Veerkracht bouwen

Het initiatief is een van de grootste investeringen tot nu toe om via een ecosysteemgerichte aanpak aan waterbeheer te gaan doen. Het kreeg de naam Recharge Pakistan en heeft als hoofddoel om Pakistan veerkrachtiger te maken tegen de effecten van de klimaatverandering, waaronder extreme droogte of zware overstromingen.

Het nieuwe project werd uitgeschreven voor een periode van zeven jaar en brengt nog meer donoren samen. Allen investeren ze om samen met de lokale overheid mensen en ecosystemen zo aan te passen dat ze minder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Naast de financiering door het GCF krijgt het project ook financiële en technische steun voor een bedrag van 12 miljoen dollar van The Coca-Cola Foundation, het Amerikaanse Agentschap voor Ontwikkeling (USAID) en WWF-Pakistan.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

Oplossingen geïnspireerd op de natuur

Het project zal kwetsbare gemeenschappen meer vaardigen bijbrengen inzake waterbeheer in lokale stroomgebieden in het Indusrivierbekken en er ook natuurlijke aanpassingen doen. Door de problemen op die manier aan te pakken, zal dat lokale gemeenschappen meer voordelen bieden dan louter klimaatbestendigheid, stelt het WWF in een mededeling.

‘De afgelopen jaren waren we getuige van klimaatrampen in alle uithoeken van de wereld.’

‘De afgelopen jaren waren we getuige van klimaatrampen in alle uithoeken van de wereld. De overstromingen van 2022 in Pakistan waren bij de hevigste en zwaarste die we al hebben gezien’, zegt Carter Roberts van WWF-Amerika. ‘De aangekondigde financiering van deze groep partners is een beslissende stap in de aanpak van de problemen van gemeenschappen die als eerste te maken krijgen met de harde gevolgen van de klimaatverandering.’

Roberts beseft dat geen enkele interventie volledig kan beschermen tegen toekomstige klimaatrampen. Hij is er echter wel van overtuigd dat deze oplossingen een schot in de roos zullen zijn die lokale gemeenschappen veerkrachtiger zullen maken, met het oog op toekomstige uitdagingen.

Drie pijlers

Het programma steunt op drie belangrijke pijlers: de doeltreffendheid aantonen van ecosysteemgebaseerde oplossingen en groene infrastructuur, de toepassing daarvan stimuleren bij de lokale bevolking en de gemeenschappen in het Indusbekken helpen om zich aan te passen aan een veranderende toekomst.

Om dit te bereiken zullen de partners inzetten op het herstel van draslanden en de herbebossing van 14.215 hectare land, het herstellen van kanalen en andere waterlopen, en het versterken van de klimaatbestendigheid van zeven lokale bedrijven in de landbouw- en bosbouwsector.

Samen zullen deze interventies impact hebben op de levens van meer dan 680.000 mensen. Indirect varen er zelfs meer dan 7 miljoen mensen wel bij.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift