Ontbossing in Zuidoost-Azië ernstiger dan gedacht

Tim Cronin/CIFOR (CC BY-NC-ND 2.0)

 

De ontbossing in Zuidoost-Azië is veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen, stellen onderzoekers op basis van satellietbeelden. De bevindingen zijn van belang omdat ze vraagtekens zetten bij aannames die gedaan zijn in projecties over de wereldwijde klimaatverandering.

De onderzoekers onder leiding van Zhenzhong Zeng, onderzoeker aan de Princeton University en hoofdauteur van de studie, kwamen tot hun conclusies door computeralgoritmen los te laten op satellietbeelden. 

Het rapport laat zien dat tussen 2000 en 2014 29,3 miljoen hectare bos verloren is gegaan. Zeng zegt dat dat 57 procent meer is dan de huidige schattingen door het VN-klimaatpanel. In de meeste gevallen moesten de bossen plaatsmaken voor landbouwgewassen.

Watervoorziening

Omdat bossen CO2 opnemen en het verbranden van bossen bijdraagt aan de CO2-uitstoot in de atmosfeer, kan het verlies van bos verwoestende gevolgen hebben. 

Een accurate schatting van de omvang van bosgebieden is belangrijk voor het bepalen van de impact van de klimaatverandering. Zeng zei ook dat de transformatie van beboste berggebieden in landbouwgrond schadelijke milieugevolgen kan hebben, onder meer voor de waterkwaliteit in de regio.

De onderzoekers noemen het zorgwekkend dat boeren in de regio hun landbouwgrond op deze manier verplaatsen. “Deze bossen zijn niet alleen belangrijk voor de opname van CO2, maar ook cruciaal voor de watervoorziening in het aangrenzende laagland.”

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift