“Spookbossen zijn een van de duidelijkste tekenen van de klimaatverandering”

Stijgend zeepeil doet aantal “spookbossen” toenemen

Chesapeake Bay Program (CC BY-NC 2.0)

 

De stijgende zeespiegel heeft niet alleen een impact op kuststeden, maar ook op uitgestrekte landbouw- en bosgebieden. Wetenschappers waarschuwen voor steeds meer ‘spookbossen’ en landbouwareaal dat onbruikbaar wordt door verzilting.

Bij de zeespiegelstijging denken we vooral aan overstroomde steden en de impact op andere menselijke infrastructuur. Er is doorgaans veel minder aandacht voor de impact op dunbevolkte landbouw- en natuurgebieden.

Als een storm tot een plotse overstroming met zeewater leidt, kunnen hele stukken bos in een keer sterven.

Nochtans is de impact daar in vergelijking groter, blijkt uit een studie in Nature Climate Change. De stijgende zeespiegel leidt er tot verzilting van de bodem, en bomen sterven omdat hun wortels geen water kunnen opnemen met een hoog zoutgehalte.

Soms gebeurt dat proces traag, maar als een storm tot een plotse overstroming met zeewater leidt, kunnen hele stukken bos in een keer sterven. Enkel de verbleekte stammen en takken blijven over. De verzilting treft de andere fauna en flora, tot de bodemmicroben toe.

Duidelijk teken

“Spookbossen zijn een van de duidelijkste tekenen van de klimaatverandering”, zegt hoofdauteur Matt Kirwan, hoogleraar aan het William & Mary’s Virginia Institute of Marine Science.

“Het onderzoek toont aan dat er een grote oppervlakte aan land onder water is komen te staan, met spookbossen en verlaten landbouwgrond tot gevolg. het toont ook dat die gebieden ecologisch en economisch belangrijk zijn en wereldwijd relevant voor het overleven van draslanden aan de kust.”

Chesapeake Bay Program (CC BY-NC 2.0)

 

In de regio rond de Chesapeake Bay in de VS alleen al is meer dan 388 vierkante kilometer bos veranderd in moeras. In de staat Florida is dat al het geval voor nog eens 150 vierkante kilometer aan bomen. En de evolutie verloopt steeds sneller: wouden aan de Atlantische kust trekken zich nu tweemaal zo snel terug van de kust als 150 jaar geleden.

Ecosysteemdiensten

Toch is bosoppervlakte of landbouwgrond die in moeras verandert verandert niet helemaal verloren, zeggen de onderzoekers. “De privé-eigenaren van het land zien de waarde verminderen, maar voor de bevolking in het algemeen kan er een winst zijn aan ecosysteemdiensten”, zegt Kirwan.

Daardoor is het moeilijk voor beleidsmakers om te bepalen of landbouwgrond al dan niet beschermd moet worden met bijkomende ingrepen, zegt de onderzoeker. “Toekomstig onderzoek moet helpen bij die beslissingen en bepalen of de economische verliezen gecompenseerd worden met de functies van nieuwe moerassen.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift