Europa

Nieuws

Afrikanen willen zelf hun kleren maken

Het voortbestaan van de katoensector wordt één van de belangrijkste doelstellingen voor Centraal- en West-Afrika op de WHO-conferentie in Cancun in november. Dat bleek vorige week op een internministe ...
Nieuws

Eco-maffia domineert afvalindustrie

De Italiaanse maffia heeft een nieuwe winstgevende branche gevonden: de handel in giftige afvalstoffen. Naar schatting 158 families in Italië verdienen fortuinen met de trafiek van 35 miljoen ton afva ...
Nieuws

Roma kunnen meerderheid vormen over 50 tot 60 jaar, zegt Wereldbank

De Roma (zigeuners) in Centraal- en Oost-Europa moeten dringend uit het sociale verdomhoekje gehaald worden, zo stelt de Wereldbank in een nieuw rapport. De armste minderheid van Europa heeft de trein ...
Nieuws

Stijging HIV-besmetting bij jongeren is rampzalig

De alarmerende stijging van het aantalHIV-besmettingen bij Russische jongeren dwingt de gezondheidsdiensten tothandelen. Om het tij te keren moet er dringen meer geld gaan naar preventie.Wanneer niet ...
Nieuws

EU onder druk om moratorium op transgeen voedsel op te heffen

De prominente Afrikaanse schrijver en activistJames Shikwati deed deze week in Brussel een dramatische oproep om transgeenvoedsel te gebruiken om de hongersnoden in Afrika op te lossen en teverlichte ...
Nieuws

EU bevestigt hulp aan Latijns-Amerika

EU-commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen ChrisPatten kondigde net voor het Pinksterweekend aan dat de Europese Unie zijnsteentje zal bijdragen aan een sociaal ontwikkelingsproject metLatijns-Amer ...
Nieuws

Zelfregulering volstaat niet in strijd tegen kinderporno

De Europese Commissie doet niet genoeg in de strijdtegen de seksuele uitbuiting van kinderen op het internet. Met deuitbreiding naar Centraal- en Oost-Europa voor de deur, kan de Unie niet langervertr ...
Nieuws

Nieuwe vis in oude netten

Op 11 of 12 juni doopt de EuropeseVisserijraad naar alle waarschijnlijkheid de omstreden visserijakkoorden dienu bestaan tussen de EU en een tiental Afrikaanse landen om totpartnerschapsakkoorden. Cri ...
Nieuws

'Conventie en uitbreiding ondermijnen Europese ontwikkelingshulp'

De Europese Conventie ziet de Europeseontwikkelingshulp als een onderdeel van het gezamenlijk buitenlandbeleid datde Europese Unie nu zo dringend nodig heeft. Dat is een erg slecht idee, zomaakten ver ...
Nieuws

Aznar wil vreemdelingenwet nog strenger

Niet-Europeanen krijgen het binnenkort nog moeilijker om Spanje binnen te raken. Premier José María Aznar heeft maandag een verdere verstrenging van de Vreemdelingenwet aangekondigd. Op 25 mei worden ...
Nieuws

EU maakt zich zorgen om uitholling van humanitaire principes

De voorbije week is in Brussel het jaarverslag voorgesteld van ECHO, de Humanitaire Hulporganisatie van de Europese Unie. Naar aanleiding daarvan trok Europees Commissaris voor Ontwikkeling en Humanit ...
Nieuws

Kwart Europeanen mentaal niet in evenwicht

Bijna een kwart van de Europeanen heeft last vanpsychische aandoeningen. De meeste zieken lijden in stilte en doen geenberoep op de gezondheidszorg. Goede hulp is daar immers erg moeilijk tevinden: de ...

Pagina's