Wereld

Nieuws

Porto Alegre barst vrolijk uit zijn voegen

De hoogmis van de andersglobalisten vangtofficieel pas op 23 januari aan, maar in Porto Alegre komt het voorprogrammavan het politieke festival deze week al op gang. De hoofdact zelf is bijdeze derde editie een onvoorstelbaar kluwen geworden van 37 panels, tienconferenties, vier rondetafels voor dialoog en controverse en maar liefst1.700 workshops ...
Nieuws

Antitabaksverdrag klaar tegen mei, zegt WGO

De 192 lidstaten van deWereldgezondheidsorganisatie hebben een overeenkomst bereikt over eeninternationaal verdrag dat de verspreiding en het verbruik van sigarettenmoet stoppen. De WGO maakte deze week bekend dat het voorbereidende werkrond is. De ontwerptekst moet nu nog goedgekeurd worden door hetsecretariaat. De stemming in de Algemene Vergader ...
Nieuws

‘Herrie rond Irak mag aandacht niet afleiden van Afrika’ - VN

De Verenigde Naties vinden dat de internationale gemeenschap en de media te veel aandacht besteden aan Irak en te weinig aan de catastrofes die Afrika boven het hoofd hangen. Ze wijzen erop dat er hongersnood dreigt in het zwarte continent, dat ook wordt gedestabiliseerd door een heftige burgeroorlog in Ivoorkust en wordt bedreigd door een aids-epi ...
Nieuws

Oorlog tegen Irak kan nefast worden voor wereldeconomie -VN

Een militair conflict in het Midden-Oosten kande regio in een crisis storten waar ook de wereldeconomie onder zou lijden.Dat zegt Ian Kinniburgh, de directeur van de afdeling Analyse vanOntwikkelingsbeleid van de Verenigde Naties. De impact op de mondialeeconomie is afhankelijk van de duur en de omvang van de oorlog en deneveneffecten ervan. Een o ...
Nieuws

De duurzaamheidsrevolutie is al aan de gang

Het hoeft niet altijd gejammer en geweeklaag te zijn als het gaat over de toestand van het milieu op aarde. Volgens de nieuwste editie van het 'State of the World'-rapport van het WorldWatch Institute dat gisteren (donderdag) werd voorgesteld, zitten overal ter wereld al lokale gemeenschappen en overheden, milieuactivisten en zelfs privé-ondernemer ...
Nieuws

IMF licht sluier over omstreden regeling voor staatsbankroet

Het Internationale Muntfonds (IMF) maaktedinsdagavond enkele details bekend van de regeling die regeringen moettoelaten failliet te gaan. Het zogenaamde Sovereign Debt RestructuringMechanism (SDRM) bevat ook een mogelijkheid tot uitstel van betaling, zeertegen de zin van de banksector.
Nieuws

Nederland in topvijf van meest geglobaliseerde landen

Ierland, Zwitserland, Zweden, Singapore en Nederland zijn de meest “geglobaliseerde” landen - in die volgorde. Dat blijkt uit de derde editie van de “globaliseringsindex” die gisteren (dinsdag) gepubliceerd werd door het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy (www.foreignpolicy.com). In de toptwintig komen verder nog tien E ...
Nieuws

Achterstallen doen VN broeksriem nog verder aanhalen

Tijdens de eerste dagen van het nieuwe jaarhebben de armlastige Verenigde Naties een verlaat maar zeer welkomkerstgeschenk gekregen. Onverwacht betaalde een tiental landen hun bijdragetot het VN-budget mooi op tijd. Onder hen niet de eeuwig slechte betalersRusland, de Verenigde Staten en Brazilië, maar wel vier Minst OntwikkeldeLanden (MOL).
Nieuws

Strijd om de teugels bepaalt Amerikaanse buitenlandpolitiek 2003

Net als in 2002 staat oorlog hoog op de Amerikaanse agenda van het buitenlands beleid in 2003. Niet alleen de oorlog tegen al Qaeda, Irak of - wie weet - Noord-Korea, maar ook de strijd binnen de regering van president George W. Bush. De neoliberale haviken van vice-president Dick Cheney en Pentagonbaas Donald Rumsfeld en de zogenaamde realisten va ...
Nieuws

Moment van de waarheid nadert voor landbouwonderhandelingen Wereldhandelsorganisatie

2003 wordt het jaar van de waarheid voor de landbouwonderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie. Het geduld van landbouworganisaties in ontwikkelingslanden raakt stilaan op en de campagne tegen het protectionisme van de rijke landen wint aan kracht. De posities van de onderhandelaars liggen nog altijd mijlenver uit elkaar.
Nieuws

Eenzijdige Amerikaanse stappen ondermijnen geloofwaardigheid VN

Nelson Mandela, voormalig president vanZuid-Afrika en één van de meest gerespecteerde politieke figuren ter wereld,meent dat de Verenigde Staten (VS) de geloofwaardigheid van de VerenigdeNaties (VN) ernstig in het gedrang brengen. Hij staat niet alleen met diemening.
Nieuws

'Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank te weinig transparant'

Er is onvoldoende controle op de projectendie de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) financiert. Het BankInformation Centre (BIC), een organisatie in Washington die de werking vaninternationale financiële instellingen doorlicht, heeft hetcontrolemechanisme van de IDB gewogen en te licht bevonden.

Pagina's