Mansukh Patel: geniet van de kern van de dingen

Ik ontmoet Mansukh Patel in Schotland, ondanks zijn voornemen om een jaar lang de pers te mijden. Hij is een rustige Indiër, midden veertig, tot zijn sokken toe gehuld in een geel pak waarover een, oo ...

Colombiaanse toestanden in Chiapas

De slachtpartij in het Mexicaanse dorpje Acteal, eind december, lijkt het startsein voor een openlijke burgeroorlog. De laatste stuiptrekkingen van een op sterven na dode politieke elite.

De zoete smaak van het leven

Twintig jaar geleden werd een sluier geworpen over Iran. Aan de ene kant was er de islamitische revolutie van ayatollah Khomeiny, die het land wou afschermen van de duivelse invloeden van het Westen. ...

Cultuur en conflict: een doos van Pandora?

De factoren ‘cultuur’ en ‘identiteit’ zijn wezenlijk in elk conflict. Een overbeklemtoning van deze factoren bij de analyse en evaluatie van conflicten opent ‘een doos van Pandora’ die tot extreem gew ...

Ontwikkeling en cultuurschok

Wordt Europa dan toch het avondland? Ligt de Amerikaanse maatschappij in puin, terwijl de industrie in handen van Japanners komt? Is China werkelijk het 'Gele Gevaar'? Hoe kunnen we de bevolkingsexplo ...

Afrika begint aan de Pyreneeën (1)

Deze bijdrage is geen historische of socio-politieke analyse. Ze wil alleen aantonen dat de punten die Huntington in zijn argumentatie aanvoert als elementen van verscheidenheid, op een ander tijdstip ...

De Bouriat, balancerend tussen Genghis Khan en Lenin

In het licht van de actuele gebeurtenissen in wat nu de G.O.S., de ex-Sovjetunie, wordt genoemd, bieden de wrijvingen tussen etnische groepen en Russen een uitstekend terrein om conflict-theorieën aan ...

Macht, ontwikkeling en beschaving

Het is niet de bedoeling om in wat volgt dieper in te gaan op de inhoud van Huntingtons clash, omdat ik dit vroeger reeds deed. Wat mij hier interesseert is met andere woorden niet zozeer of zijn cent ...

Over de botsing der beschavingen

In de zomer van 1993 publiceerde het Noord-Amerikaanse tijdschrift ‘Foreign Affairs’ een artikel van Samuel P. Huntington, politicoloog aan de Harvard University. Het artikel zou aanleiding geven tot ...

Het westen en de islam

Het Westen is geen absoluut gegeven. Het Oosten evenmin. Elk van deze twee werelden schept de andere op wisselende wijze, naargelang van het tijdstip en van de onderlinge verhoudingen.Het Westen heeft ...

The clash of civilizations

Een problematische dubbelzinnigheid sluipt binnen in Huntingtons boek via volgende intentieverklaring: ‘Dit boek is niet bedoeld als een sociaal-wetenschappelijk werk maar als een interpretatie van de ...

Latijns-Amerika: overdenkingen vanuit een nog nazinderende 'botsing van culturen'

Deze tekst bedoelt een korte, historische en culturele benadering te zijn van de huidige, wat Babelse verzameling landen die we gemakshalve Latijns-Amerika heten. Wij doen dit in het licht van zijn on ...

Pagina's